Projektid ajalugu

2017.-2018. õppeaasta

 • SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond

       

SA Innove projektitaotluse vooru „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ tegevuse „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ elluviimiseks projektide “Lõimitud aine-ja keeleõpe Laulasmaa Koolis” ja „Raplamaa parim praktika“. Projektide elluviimist rahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

 • 2017.-2018. õppeaastal Eesti Kultuurkapitali toel Laulasmaa Kooli mudilaskoori osalemine rahvusvahelisel koorifestivalil Leedus „Kaunas Cantat“. Festival toimub 03.-06. mail 2018. aastal Kaunases, Leedus. Festivali korraldab Leedus registreeritud ühing „VŠĮ Lituania Cantat“. Kaunas Cantat on välja kasvanud Leedu kammerkooride festivalist „Cantate Domino“, mis sel aastal toimub juba 25ndat korda. Alates 2011. aastast korraldab VŠĮ Lituania Cantat ka Kaunas Cantati. Ühingu tegevus on suunatud rahvusvaheliste festivalide korraldamisele pakkudes seeläbi võimaluse tutvustada rahvuslikku kultuuri üle maailma.

  Samuti toetab Eesti Kultuurkapital Laulasmaa XI Rahvatantsupäeva meenemärkide soetamisel.

 •  Laulasmaa koolimaja eTwinningu projekt „European postcards”

Projektipartneriteks erinevad Euroopa riikide koolid. Projekti eesmärgiks on arendada inglise keele oskust, mõista selle keele oskuse vajalikkust ja saada teadmisi erinevatest riikidest, kultuuridest, keeltest, elust. Laulasmaa Kool on ainuke kool, kes selles projektis Eestit esindab. Projektis osaleb Laulasmaa koolimaja 4. b klass õpetaja Kristi Sui juhendamisel, Lehola koolimaja 5 ja 6 klass õpetaja Aivi Tomsoni juhendamisel. Projekti lõppedes on kogu kooliperel võimalik osa saada suurest Euroopa kaardist ja saadetud postkaartidest, mis on kinnitatud vastava riigi juurde.

Laulasmaa lasteaia eTwinningu projekt „Smurfid Euroopas”

Projektipartneriks Prantsusmaa Le Val-Saint-Pere linna kool Ecole Antoine de Saint Exupery ja seal õppivad 7-aastased lapsed. Projekti idee on vastastikune riikide tutvustamine.

 • Taimekasvatusprojekt „Kurgisõbrad“

Lehola koolimaja 2. ja 3 klassi ja 5. ja 6. klassi lapsed, Laulasmaa lasteaed Tarekese lapsed võtavad osa Räpina Aianduskooli algatatud taimekasvatusprojektist “Kurgisõbrad”. Üheskoos kasvatavad seemnest hariliku kurgi ja mehhiko pisikurgi. Projekti kohta võib infot lugeda Räpina Aianduskooli kodulehelt.
Laulasmaa laseteaia Tarekese laste kurgikasvatusel saab silma peal hoida http://pisikesedpollumehed.blogspot.com.ee/
Ära hinda päeva saagi järgi, mida kogud, vaid seemnete järgi, mida külvad. (Robert Louis Stevenson)

 • 2017.-2018. õppeaastal EV100 raames EAÜ ehk Eesti Alushariduse Ühenduse projekt „Lastega mängima!“. Projekti eesmärgiks on lapse tervikliku arengu väärtustamine läbi mängu, mängu kaudu õppimine ja erinevate elukutsete tutvustamine koostöös täiskasvanuga. Projektiga on liitunud Laulasmaa ja Klooga lasteaed.

 

 • Projekt “Igal lapsel oma pill”

2017.-2018. õppeaastal EV100 programmi projekt „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Laulasmaa lasteaed sai projekti raames laste rõõmuks bassksülofoni!

 • 2017.-2018. õppeaastal Harjumaa laulu-ja tantsupeol osalemine
 • SA Archimedes-Noorteagentuuri programm „Noortekohtumised” toetab Laulasmaa Kooli ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilaste koostööprojekti juba kolmandat õppeaastat.

 

2015.-2016. õppeaastal oli projekti alateemaks „Loodusega sõbraks”, mis pälvis ka tunnustuse aasta uustulnuka kategoorias.
2016.-2017. õppeaastal oli projekti alateemaks „Ole positiivne, ütle depressioonile EI!”.
2017.-2018. õppeaastal on projekti alateemaks „Terves kehas terve vaim”. Projektis osalevad aktiivsed III kooliastme õpilased huvijuht Gethe Kooli eestvedamisel.

 • 2016.-2018. aastal Laulasmaa lasteaia projekt “Rõõmus laps”. Partnerkooliks on Soomes asuv Kauhava vald ja seal olevad lasteaiad. Projekt on 2- aastane. Projekti eesmärgiks on saada kogemusi käitumishäirete ja keskendumisraskustega laste õpetamise meetoditest, õppevahenditest ja tugisüsteemidest. Projekti eestvedajaks lasteaia õppealajuhataja Ülle Krabo.
 • KEAT

“Kaitse end ja aita teist” on 6. klasside õpilastele mõeldud koolitusprogramm, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Koolitus lõppeb võistluspäevaga, kus korratakse üle teooriatundides õpitu, tehakse temaatilisi teatevõistlusi ja viiakse läbi muid lõbusaid tegevusi- toimub ohutuslaager.

 • KIK

Keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid Laulasmaa Koolile. KIKi ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid koolile ja lasteaiale keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks.

 • 2017/2018 õppeaasta projekt TeachUP

Laulasmaa Kool on üks neist Eesti koolidest, mis valiti juhuvaliku alusel osalema kümnes riigis toimuvas projektis TeachUP. Projekt hõlmab ulatuslikku Euroopa hariduspoliitika katsetust, mida rahastab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist eesmärgiga uurida juhendamise tõhusust õpetaja kutsealase arengu veebikursustel. Püüame kokkuvõtlikult vastata küsimusele, kas õpetajakoolituse ja täienduskoolituse tulevikuks võiks sobivatel juhtudel olla suuremahulised veebikursused, arvestades suurt koolitavate õpetajate arvu ja piiratud avalikke ressursse.

Kursused pakuvad suurepärast võimalust tutvuda uuenduslike lähenemisviisidega õppimisele ja õpetamisele, sisaldades asjakohaseid video- ja muid materjale, kaasahaaravaid õpitegevusi ning veebiarutelusid teiste õpetajatega.

Laulasmaa Koolist osalevad õpetajad Karme Beek, Inga Mehide, Kristel Chambers, Lea Maurer, Kaisa Kirikal.

 • Projektis „Tere kevad

Karjaküla lasteaia Mesimummu rühm osaleb projektis “Tere kevad”

Eesmärk: Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;

Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses.

Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

 • Kuusakoski “Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht”

“Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht” on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaaniad, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühjasid patareisid.

 • Osalemine laulu-ja tantsupidudel
  XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm”, XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“, meeste tantsupidu „KOLM“ , naiste tantsupidu „Mehe lugu“ ja XII noorte laulu-ja tantsupidu „Mina jään“ ja Harjumaa Põlvkondade pidu. Meie koolieelikud osalesid III Eesti eelkooliealiste laste tantsupeol „Kodutee“ ja rahvusvahelisel pärimuskultuuripäeval BALTICA.
  Igal aastal 29. aprillil tähistatakse rahvusvahelist tantsupäeva. ERRSi tiitel 2016. aastal Laulasmaa Koolile „Kõige kokkuhoidvam Kikkapuu“ ja 2017. aastal „Parim põhikool“.
 • Osalemine võimlemispidudel
  2015. aastal osalesime Tallinna XVII võimlemispeol „MÄNG“ ja 2016. aastal V üle-eestilisel võimlemispeol „Hingelind“
 • 2015.-2017. aastal osales Laulasmaa Kooli tugikeskus ja lasteaia õpetajad Archimedese Erasmus+ projektis “Vabalava”, mis aitab parandada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust. Projekti eesmärkideks oli arendada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust läbi draama ja foorumteatri metoodika. Koolieelikutele ja 1. klassi õpilastele korraldati foorumteatri etendus, mille tulemusel mõistsid kolleegid foorumteatri kui meetodi kasulikust oma õppetöös. Projekti käigus said õpetajad osaleda kahel koolitusel, mis mõlemad toimusid Horvaatias. Projekti üks lisaväärtusi oli partnerite leidmine Narva Kesklinna Gümnaasiumile Laulasmaa Kooli vanema astme õpilaste näol.

 • 2013.-2015. aastal osales Laulasmaa Kool rahvusvahelises projektis Nordplus „Think. Act. Succeed.“, milles sõpruskoolideks olid Šiauliai kool Leedust, Falkenbergi kool Rootsist ja Froya kool Norrast. Projekti eesmärgiks oli tutvuda lähemalt erinevate ametitega ning läbi karjääriplaneerimise motiveerida õpilasi edasisteks õpinguteks gümnaasiumites ja kutsekoolides, samuti tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

 • 2013.-2015. aastal osales Laulasmaa lasteaed SA Archimedese Comenius projektis „Knowing me, knowing you, knowing our roots for the future“, mille käigus külastati erinevaid sõprusriike: Hispaania, Belgia, Soome, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Küpros. Projekti eesmärgiks oli tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

 • 2013.-2014. õppeaastal osalesid õpilased edukalt koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil ja arenguprogrammis ENTRUM.