Lehola koolimaja

 

Lehola koolimaja

Laulasmaa Kooli Lehola koolimaja on kuueklassiline kool Lääne – Harju vallas.

Koolimaja on 2-korruseline 1986. a lasteaiaks ehitatud hoone, millest osa on kohandatud koolimajaks. 

Hoone üldpindala on 1539,70 m2, mida kasutavad lasteaed ja kool.

Hoones on 6 klassiruumi ja lasteaia poolel on ruumi  3 rühmale.

Hoones on oma köök ja saal.  

 

Lehola kooli ja hariduse ajaloo kohta saab lugeda täpsemalt oktoobris 2021 ilmunud Lääne-Harju valla lehes ilmunud artiklist.