Lehola koolimaja

Lehola koolimaja on juulikuus kollektiivpuhkusel.

 

Lehola koolimaja on armas Lehola külas asuv koolimaja, kus 2021/2022 õppeaastal õpib 54 õpilast. Ja õpetab 14 õpetajat. 

Lehola lasteaed-koolimaja on 2-korruseline 1986. a lasteaiaks ehitatud hoone, millest osa on kohandatud koolimajaks.

Hoone üldpindala on 1539,70 m2, mida kasutavad lasteaed ja kool.

Koolihoones on 6 klassiruumi. Lasteaia poolel on 3 rühmaruumi.

Hoones on oma köök ja saal.  

 

Lehola kooli ja hariduse ajaloo kohta saab lugeda täpsemalt oktoobris 2021 ilmunud Lääne-Harju valla lehes ilmunud artiklist.