Tööpakkumised

Laulasmaa kooli Lehola koolimaja pakub tööd klassiõpetajale,  kes oleks valmis andma ka inglise keele tunda I ja II kooliastmes. 
Avaldus edastada hiljemalt 1.08.2022 e-postile info@laulasmaakool.ee rohkem infot Lehola kooli ja lasteaia õppejuhilt Erika Elissaarelt erika.elissaar@kloogakool.ee  59190749
 
 
 
Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata:

 info@laulasmaakool.ee