Eksamite, tasemetööde ja loovtööde ajad

2021/2022 õppeaasta

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID:

Põhikooli lõpueksamid peavad olema:

  • Eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  • Matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  • Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses 14. juuni 2022. a või inglise kirjalik – 14. juuni 2022. a; suuline- 15. juuni 2022.

8. KLASSI ÜLEMINEKUEKSAM (valikaine)

  • 03. juuni 2022

8. KLASSI LOOVTÖÖDE KAITSMINE

  • 22. aprill 2022

TASEMETÖÖD 4. KLASSIS (elektrooniliselt):

23. – 24. september 2021    loodusvaldkond

30. september – 01.oktoober 2021   matemaatika

TASEMETÖÖD 7. KLASSIS (elektrooniliselt):

  • 21. – 22. september 2021     loodusvaldkond
  • 28. – 29. september 2021   matemaatika