Pikapäevarühma tegevused algavad I-IV klassidele peale ainetundide lõppu ja lõppevad hiljemalt 15.45.

Pikapäevarühma töökorraldus:

 • Pikapäevarühma tegevused planeerib ja viib läbi pikapäevarühma kasvataja järgides pikapäevarühma päevakava.
 • Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus:
  • viibida koolimajas pikapäevarühma õpetaja järelvalve all
  • saada pikapäevarühma õpetajalt abi õppimisel
  • tegeleda koduste ülesannete täitmisega
  • veeta aega kaasõpilastega
  • osaleda huviringides
 • Õpilane võetakse pikapäevarühma ja arvatakse sealt välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 • Pikapäevarühm töötab koolipäevadel.
 • Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast lapsevanema soovil ettenähtust varem pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal.
 • Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat, kui õpilane puudub pikapäevarühmast.
 • Pikapäevarühma tunnid fikseeritakse elektroonilises päevikus eKool/Stuudium

PPR avaldus