• Eesti Koolitoidu Liit

  • Igal lapsel oma pill

EV100 ühiskingitus “Igal lapsel oma pill” on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Laulasmaa Kooli bassksülofoni ostu toetas kohalik ettevõte Ecomari.

3000 muusikainstrumenti Eesti muusikakoolidesse

  • KiVa

KiVa on teadus- ja tõenduspõhine kiusamisvastane programm kooliõpilastele. KiVa rakendamispõhimõtetega on võimalik lähemalt tutvuda KiVa rakendamine Laulasmaa Koolis

KiVa- tiimi poole saab pöörduda kirjutades aadressil kiva@laulasmaakool.ee.

  • Samm-sammult

Samm-sammult on tõenduspõhine programm lasteaialastele, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme.

  • Kiusamisest vabaks!

Lastekaitse Liidu programm lasteaialastele, mille eesmärk on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

  • VEPA

VEPA on TAIsi käitumisoskuste mäng ehk metoodika kooliõpilastele, mis arendab võimet enda käitumist ja reaktsioone kontrollida.

  • TORE

TORE on tugiõpilasliikumise idee , kus on välja töötatud oma metoodika tugiőpilaste ja juhendajate koolitamiseks. See on tugiõpilastele endile, aga ka sotsiaalpedagoogiline abi riskirühma lastele tugiõpilaste tegevuse kaudu. 2017-2018. õppeaastal toimus üle-eestiline TORE konverents Laulasmaa Koolis.

  • MTÜ Vaikuseminutid

MTÜ Vaikuseminutid on tähelepanu ja meelerahu harjutuste programm ja mõju-uuring. Ennastjuhtiva õppija kujundamine on riiklikus haridusstrateegias seatud esikohale ning Vaikuseminutid on praktiline meetod, mis aitab nii õppijat kui ka õpetajat selle eesmärgi poole liikuda. Vaikuseminutite MTÜ eesmärgiks on pakkuda Eesti koolidele tõhusat uut metoodikat ning teadusuuringuga koguda tõenduspõhist materjali Eesti kontekstile kohandatud harjutuste mõju kohta. Antud programmi arendusi ja mõju-uuringut toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

  • Alustavat õpetajat toetav kool

Alustavat õpetajat toetava programmi sooviks on toetada õpetajate järelkasvu ning uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse, arvestab alustavat õpetajat toetav kool eripärasid, mis kaasnevad õpetajatöö alustamisega.

  • VeniVidiVici

VeniVidiVici Õpilasvahetus korraldab Eestisiseseid õpilasvahetusi 7. – 12. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eestimaa kooli. Osaleda võivad nii õpilased, koolid kui majutajad. Meie eesmärgiks on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaad ning vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu. Laulasmaa Kool  on olnud nii majutava kui ka majutatava kooli rollis.