JUHTKOND

Direktori kohusetäitja – Nele Lavrikov tel. 58874223 nele.lavrikov@kloogakool.ee

Juhiabi – Marii Raja tel. 6088 900 info@laulasmaakool.ee

Majandusjuhataja – Anne Koinberg tel: 6088 903 anne.koinberg@laulasmaakool.ee

Koolimaja õppealajuhataja – Kelly Keevallik tel. 6088 902  kelly.keevallik@laulasmaakool.ee

Lasteaia õppealajuhataja – Ülle Krabo tel. 6088 909 ulle.krabo@laulasmaakool.ee

Huvijuht –  Kristiina Vähk tel. 6088 904 kristiina.vahk@laulasmaakool.ee

Projektijuht – Inga Eelmäe inga.eelmae@laulasmaakool.ee

Haridustehnoloog – Inga Mehide inga.mehide@laulasmaakool.ee

TUGIPERSONAL

Tugikeskuse e-post: tugikeskus@laulasmaakool.ee

Eripedagoog – Krista Jaanus   T, K, N, R  krista.jaanus@laulasmaakool.ee

Eripedagoog/ HEV koordineerija – Karin Jantson-Viljanen tel: 53471345 karin.jantson@laulasmaakool.ee

Logopeed – 

Psühholoog – Anne-Ly Lutter  E, K anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee

Sotsiaalpedagoog –  Triin Randrüüt  triin.randruut@laulasmaakool.ee

Kooliõde –  Kertu Natka K, R tel: 58 143 002 laulasmaa@eldred.ee

Õpiabi õpetaja – Silvi Sarapuu silvi.sarapuu@laulasmaakool.ee 

KiVa- tiim: Triin Randrüüt, Karin Jantson-Viljanen, Anne-Ly Lutter, Triin Sild, Kadi Mäekuusk.

E-post: kiva@laulasmaakool.ee

ÕPETAJAD

Õpetaja Õppeaine Kontakt
Kelly Keevallik õppealajuhataja, inglise keel kelly.keevallik@laulasmaakool.ee
Raily Kuum 1. a klass raily.kuum@laulasmaakool.ee
Triin Sild 1. b klass triin.sild@laulasmaakool.ee
Ülle Niinemäe 2. a klass ulle.niinemae@laulasmaakool.ee
Jaana Roos 2. b klass jaana.roos@laulasmaakool.ee 
Silvi Sarapuu 3 klass; õpiabi õpetaja silvi.sarapuu@laulasmaakool.ee
Liis Kuurme 4. a klass liis.kuurme@laulasmaakool.ee
Kristi Sui 4. b klass kristi.sui@laulasmaakool.ee
Terje Urbanik 5. a klass; ajalugu, ühiskonnaõpetus terje.urbanik@laulasmaakool.ee
Aet Laurik 5. b klass; füüsika, keemia, loodusõpetus aet.laurik@laulasmaakool.ee
Svetlana Jürisaar 6. a klass; võõrkeeled svetlana.jurisaar@laulasmaakool.ee
Mall Türk 6. b klass; muusika, koorid mall.turk@laulasmaakool.ee
Siiri Vaga 7. a klass; matemaatika siiri.vaga@laulasmaakool.ee
Merike Mätas 7. b klass; inglise keel merike.matas@laulasmaakool.ee
Karme Beek 8. a klass; eesti keel, kirjandus karme.beek@laulasmaakool.ee
Kristel Chambers 8. b klass; inglise keel kristel.chambers@laulasmaakool.ee
Kristiina Vähk 9. a klass kristiina.vahk@laulasmaakool.ee
Krista Jaanus 9. b klass; eripedagoog krista.jaanus@laulasmaakool.ee
Piret Arikainen muusika 1. klassid, mudilaskoor piret.arikainen@laulasmaakool.ee
Helen Aasaleht lapsehoolduspuhkusel helen.aasaleht@laulasmaakool.ee
Jaago-Mait Arusoo  ajalugu jaagomait.arusoo@laulasmaakool.ee
Mati Eskel tehnoloogiaõpetus mati.eskel@laulasmaakool.ee
Merit Eskel inimeseõpetus merit.eskel@laulasmaakool.ee
Mardo Hoovi tehnoloogiaõpetus mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
Aveli Jürimäe lapsehoolduspuhkusel aveli.jurimae@laulasmaakool.ee
Kristel Kais kehaline kasvatus kristel.kahro@laulasmaakool.ee
Agnes Kitt matemaatika agnes.kitt@laulasmakool.ee
     
Evelin Laht loodusõpetus, matemaatika evelin.laht@laulasmaakool.ee
Anne-Ly Lutter karjääriõpetus, psühholoog anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee
Lea Maurer kunst lea.maurer@laulasmaakool.ee
Inga Mehide haridustehnoloog, informaatika, multimeedia inga.mehide@laulasmaakool.ee
Liivia Muhel matemaatika liivia.muhel@laulasmaakool.ee
Mari-Anne Olenko lapsehoolduspuhkusel marianne.olenko@laulasmaakool.ee
Niina Peerna vene keel niina.peerna@laulasmaakool.ee
Sirje Rints vene keel sirje.rints@laulasmaakool.ee
Jüri Rumm kehaline kasvatus juri.rumm@laulasmaakool.ee
Carmela Sirvi eesti keel ja kirjandus carmela.sirvi@laulasmaakool.ee
Jaan Sudak eesti keel jaan.sudak@laulasmaakool.ee
Riina Talvik bioloogia riina.talvik@laulasmaakool.ee
Ave Tuumalu rahvatants ave.tuumalu@laulasmaakool.ee
Thea Aliise Tuulerand geograafia thea.aliise.tuulerand@laulasmaakool.ee
Ulvi Valle käsitöö, kodundus ulvi.valle@laulasmaakool.ee