Meie tegemised Laulasmaa lasteaias

Lasteaia ajaleht:

Jaanuar 2020

Detsember 2019

November 2019

Oktoober 2019

September 2019

Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Osalustasu kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Toidukulu katmine koolieelsetes lasteasutustes

Alanud on 2018/2019. õppeaastal 1. klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtmine. Avalduse blankett on kättesaadav Laulasmaa Kooli kodulehelt, rühma õpetajalt ja kantseleist.
Avaldusi võtame vastu kuni 15. juunini ja enne uue õppeaasta algust alates 13. augustist. 
Avaldus esitada paberkandjal vastavasse koolimajja või digitaalselt info@kloogakool.ee, info@leholakool.ee või info@laulasmaakool.ee.

Lisaks avaldusele palume hiljemalt augustis esitada lapse tervisekaart, koolivalmiduse kaart, sünnitunnistuse koopia ning 2 dokumendi fotot.

Kooli astumise avaldus 2019/2020