Meie tegemised Laulasmaa lasteaias

Laulasmaa Kooli lasteaiad on saanud Euroopa Komisjonilt rahastuse Erasmus+ projektiks „Muutunud õpikäsitluse rakendamine Laulasmaa Kooli lasteaedades“. Projekti käigus õpivad 9 lasteaedade õpetajat ja hariduspersonali töötajat lähemalt tundma Reggio Emilia pedagoogikat Milaanos toimuval 10-päevasel koolitusel. Lisaks toimub mitmeid eel- ja järeltegevusi, mille eesmärgiks on tutvustada õppijakeskseid Reggio Emilia õppemeetodeid kõikidele Laulasmaa Kooli lasteaedade haridustöötajatele. Projekti eesmärgiks on ühtlustada lasteaedade haridustöötajate visiooni lapsekesksest õpetamisest ning edendada lasteaialaste oskust suunata õpiprotsessi vastavalt oma huvidele. 2022-2023 ÕPPEAASTAL KATSETAME PROJEKTÕPET.

 

Ajaleht märts-august 2021

Ajaleht jaanuar/veebruar 2021

Ajaleht detsember 2020

Ajaleht november 2020

Ajaleht oktoober 2020

Ajaleht september 2020

Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Osalustasu kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Toidukulu katmine koolieelsetes lasteasutustes