Järelevalve

Laulasmaa Koolis järelvalvet teostavad:

Haridus- ja Teadusministeerium – https://www.hm.ee/et, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Harju Omavalitsuste Liit – http://hol.ee/

Põllumajandus- ja Toiduamet – https://pta.agri.ee/

Päästeamet – https://www.rescue.ee/

Terviseamet – http://www.terviseamet.ee/info/uudised.html

Tööinspektsioon – http://www.ti.ee/est/avaleht/

Lääne- Harju vallavalitsus – http://laaneharju.ee/

Laulasmaa Kooli hoolekogu – hoolekogu@laulasmaakool.ee