VASTUVÕTT  KOOLI

Alanud on 2018/2019. õppeaastal 1. klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtmine. Avalduse blankett on kättesaadav Laulasmaa Kooli kodulehelt, rühma õpetajalt ja kantseleist.
Avaldusi võtame vastu kuni 15. juunini ja enne uue õppeaasta algust alates 13. augustist. 
Avaldus esitada paberkandjal vastavasse koolimajja või digitaalselt info@kloogakool.ee, info@leholakool.ee või info@laulasmaakool.ee.

Lisaks avaldusele palume hiljemalt augustis esitada lapse tervisekaart, koolivalmiduse kaart, sünnitunnistuse koopia ning 2 dokumendi fotot.

Lehola ja Laulasmaa koolimajja võtame lapsi vastu vaid rahvastikuregistri järgse aadressiga Lääne-Harju vallas. Klooga koolimajja võtame vabade kohtade olemasolul ka lapsi väljastpoolt Lääne-Harju valda.
 

Kooli astumise avaldus 2018

1 klassi Voldik Lehola koolimaja

1 klassi voldik Laulasmaa koolimaja

1 klassi voldik Klooga koolimaja


VASTUVÕTT LASTEAEDA

Avaldus esitada paberkandjal vastavasse lasteaeda või digitaalselt info@laulasmaakool.ee.

Lasteaia vastuvõtu avaldus 2018