VASTUVÕTT  KOOLI

2020/2021 õppeaastal 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtt algab märtsis 2020.

Avalduse blankett on kättesaadav Laulasmaa Kooli kodulehelt, rühma õpetajalt ja kantseleist.
Avaldusi võtame vastu kuni 15. juunini ja enne uue õppeaasta algust alates 17. augustist. 
Avaldus esitada paberkandjal vastavasse koolimajja või digitaalselt  info@laulasmaakool.ee.

Lisaks avaldusele palume hiljemalt augustis esitada lapse tervisekaart, koolivalmiduse kaart, sünnitunnistuse koopia ning 2 digitaalset dokumendifotot formaadis 3x4cm .

 

Kooli astumise avaldus 2020.

 


VASTUVÕTT LASTEAEDA

Avaldus esitada paberkandjal vastavasse lasteaeda või digitaalselt info@laulasmaakool.ee.

Lasteaia vastuvõtu avaldus