VASTUVÕTT  KOOLI

2021/2022 õppeaastal 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtt algab märtsis 2021.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Avaldusi võtame vastu kuni 15. juunini ja enne uue õppeaasta algust alates 16. augustist. 
Lisaks avaldusele palume hiljemalt augustis esitada lapse tervisekaart, koolivalmiduse kaart, sünnitunnistuse koopia ning 2 digitaalset dokumendifotot formaadis 3x4cm Laulasmaa Kooli e-mailile: info@laulasmaakool.ee .

Laulasmaa Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused


VASTUVÕTT LASTEAEDA

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Erandjuhtumil, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberikandjal Lääne-Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

Lapse lasteasutusest väljaarvamine:

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.