VASTUVÕTT  KOOLI

Alanud on 2019/2020. õppeaastal 1. klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtmine. Avalduse blankett on kättesaadav Laulasmaa Kooli kodulehelt, rühma õpetajalt ja kantseleist.
Avaldusi võtame vastu kuni 15. juunini ja enne uue õppeaasta algust alates 13. augustist. 
Avaldus esitada paberkandjal vastavasse koolimajja või digitaalselt  info@laulasmaakool.ee.

Lisaks avaldusele palume hiljemalt augustis esitada lapse tervisekaart, koolivalmiduse kaart, sünnitunnistuse koopia ning 2 dokumendi fotot.

 

Kooli astumise avaldus 2019

 


VASTUVÕTT LASTEAEDA

Avaldus esitada paberkandjal vastavasse lasteaeda või digitaalselt info@laulasmaakool.ee.

Lasteaia vastuvõtu avaldus