Põhiväärtused

Laulasmaa Kooli põhiväärtused

Leidlikkus – loovad lahendused keerulistele probleemidele.
Inimlikkus – oleme hoolivad, sallivad, üksteist märkavad, viisakad ja tolerantsed.
Koostöö – teeme TÖÖD koos.
Usk arengusse – Igaüks on võimeline arenema vastavalt oma võimetele ja omas tempos.
Rõõm – positiivne ellusuhtumine.
Tervis– tervislikud eluviisid.