ÕPILASTE HUVIRINGID 2019/2020 ÕA

Esmaspäev

 • Spordimängud (1.-4.klass)  13.00 – 15.30 (juhendaja Mati Kaljumets)
 • TORE ring (6.-9.klass) kell 16.00  
  TORE- ring on sotsiaalsete oskuste õpetamise ring, kus eelkõige õpitakse paremini iseendaga toime tulema. Selle tulemusena on noor tähelepanelikum kaaslaste suhtes, märgates iseendaga teadlikult tööd tehes ka koolikaaslaste rõõme ja muresid. Selles ringis õpitakse olema julgem ja avatum, olema parem klassi- ja koolikaaslane. Ühtlasi parem kodanik. Läbi elutervete väärtuste jagamise õpib noor iseennast valutumalt leidma. Tugiõpilane ehk torekas on koolis märkaja, kuulaja, vajadusel sekkuja. Meie tegemistele saab kaasa elada ajaveebis. http://torelaulasmaa.blogspot.com.ee/. Tahad rohkem teada? Vaata www.tore.ee
  Merit.eskel@laulasmaakool.ee; Anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee

Teisipäev

 • Spordimängud 13.00 – 15.30 (juhendaja Mati Kaljumets)
 • Kandlering (1.-4.klass) ) kell 14.50
  Kannel on eestlaste muistne pill ning seda tunnevad ka paljud lähemad ja kaugemad rahvad.
  Kandleringis õpime mängima seda imelist muusikariista.
  piret.arikainen@laulasmaakool.ee
 • Puutööring kell 14.50
  Puutööringi eesmärk on arendada lapse tehnilist taipu, ilumeelt ja järjekindlust, õppida kavandama ja disainima lihtsamaid praktilisi töid ning kasutama erinevaid tööriistu ja õigeid töövõtteid.
  mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
 • Kunsti- ja klaasiring kell 14.45
  Kunsti- ja klaasiring on sobiv neile õpilastele, kes peale koolitunde soovivad oma vaba aega sisustada neile meelepärase tegevusega – kunstiga. Ringis joonistame, maalime, teeme klaasimaali ja – sulatust, keraamikat ja õpime mitmeid teisi huvitavaid tehnikaid. Ringi eesmärk on tegeleda kustiga mitmekülgsemalt ja süvenenumalt, kui koolitund seda võimaldab.
  lea.maurer@laulasmaakool.ee
 • Tänavatants kell 16.00 – 18.00
  Free Flow Studio eesmärk Laulasmaa Koolis on pakkuda tantsulist ja rütmilist tegevust, seda läbi nii tänava kui vabatantsu vormide. Samuti esinemiskogemust, distsipliini, meeskonnatööd.
  Meie varasemad saavutused: https://www.freeflowstudio.eu/awards
  Info: info@freeflowstudio.eu
 • Judo kell 17.00 
  Judo on kasvatusliku iseloomuga kahevõit­lusala, millel on kolm peamist eesmärki: arendada sportlase kehalisi võimeid, treenida tema mõtlemis­võimet ja arendada reageerimiskiirust.
  Judos on oluline kiirus, osavus, dünaamiline reageerimine vastase liikumisele ning vastastikune austus.
  Info: www.dokyo.ee
  jaanus@dokyo.ee

Kolmapäev

 • Spordimängud 13.00 – 15.30 (juhendaja Mati Kaljumets)
 • Folklooriring (1.-4.klass) kell 13.55 ja 14.50
  Tutvutakse Eesti vana ja uuema aja folklooriga: laulud, tantsud, pillilood, mängud jpm. Õpitakse mängima väikekandlel, plokkflöödil ja rütmipillidel lihtsamaid muusikapalasid.
  piret.arikainen@laulasmaakool.ee
 • Foorumteater (6.-9.klass) kell 16.00
  Foorumteater on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest.
  Merit.eskel@laulasmaakool.ee; Anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee
 • Kunsti- ja klaasiring kell 14.45
  lea.maurer@laulasmaakool.ee

Neljapäev

Reede

 • Päästering kell 14.45
  Kas oled mõelnud, mida saad sina teha selleks, et sinu ja sinu sõprade kodud oleksid tuleohutud ja ei juhtuks halbu õnnetusi? Kuidas ohutult möllata veekogu ääres? Mida teha liiklusõnnetuse korral ning kuidas oleks ohutu liigelda? Mida teha kui märkad kahtlast metallist eset metsas? Kuidas aidata sõpra kui jalgpalli mängides saab ta viga? Mis töö see tegelikult on, mida tuletõrjujad igapäev teevad ja miks nad peavad meie jaoks olemas olema 24 tundi 7 päeva nädalas?
  katrin.magedi@hotmail.com
 • Judo kell 17.00
  jaanus@dokyo.ee

Laupäev

Kokkuleppel

TÄISKASVANUTE HUVIRINGID 2019/2020  ÕA

 • Jooga –  teisipäeviti 18.00 – 19.30 kooli aulas  (juhendaja Meeta Kalle)
 • Lahepere Kultuuriselts naisrühm- esmaspäeviti 19:00-21:00 (juhendaja Age Leedo)
 • Lahepere Kultuuriselts segarühm- teisipäeviti 19:30-21:00 (juhendaja Age Leedo)
 • Lauluansambel – neljapäeviti 18.00 – 20.00 lasteaia saalis (juhendaja Piret Arikainen)