• Erasmus+ projekt “Vaimse tervise praktikate integreerimine Laulasmaa Kooli igapäeva ellu” 2023 a. juuni – 2024 a. juuli. Projekti põhitegevused olid neli õpirännet eesmärgiga õppida toetama Laulasmaa Kooli haridustöötajate ja õpilaste vaimse tervise heaolu. Kaks koolitust toimusid Itaaliasse, et õppida kunstiteraapiat ja selle rakendamist algklasside kunstitundides. Koolitustega soovime  toetada õpilaste keskendumist ja emotsionaalset eneseregulatsiooni. Teised kaks õpirännet (üks Hispaanias ja teine Islandil) olid suunatud põhikooli õpetajatele eesmärgiga õppida ärksameelsuse tehnikaid ja nende rakendamist nii hariduspersonali enda kui õpilaste vaimse heaolu toetamiseks. Projektiga soovime õppida välismaa kolleegide kogemusest vaimse tervise toetamisel üldhariduskoolides ja saadud teadmisi ka Laulasmaa Koolis praktikas rakendada. Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

 

 • Projekt Tartu Ülikooli Teaduskooliga – bioloogia õpitoad. Õppeaastal 2022- 2023 osales Laulasmaa koolimaja Tartu Ülikooli Teaduskooli bioloogia õpikodade programmis. Põhikooli loodusõpetuse tundides viisid õpikodasid läbi Tartu Ülikooli õppejõud. Õpikojad toimusid 7-l erineval teemal: taimed, loomad, inimene, inimese psühholoogia, keskkond, mikrobioloogia ja molekulaarbioloogia. 

 

 • Projekt Meie Väike Raamatukogu

  Laulasmaa koolimaja 1. a ja 2. a klass on ühinenud 2023 – 2024 õppeaastal rahvusvahelise lugemisprojektiga Meie Väike Raamatukogu. Peale Eesti osalevad projektis koolid, raamatukogud ja kirjastused Sloveeniast, Soomest ja Itaaliast. Projekti raames loodi klassi lugemisnurk, kuhu paigutati kuus erinevat lasteraamatut: Kristiina Kassi “Kuninganna Karoliina prillid” (Eesti), Jaanus Vaiksoo “Jõulutaadi ootel” (Eesti), Kadri Kiho “Auklik päev” (Eesti),  Davide Calì “Kes on süüdi?” (Itaalia), Olja Savičević Ivančević “Minu sõber Karvakera” (Horvaatia), Tomi Kontio “Koer nimega Kass kohtab kassi” (Soome).

  Raamatuid loetakse tundides ja täidetakse loetu kohta tegelusvihikust mõistatusi ja ülesandeid. Projekti kaudu soovime arendada esimese ja teise klassi laste oskust tunda ja aktsepteerida enda ja teiste emotsioone, edendada väljendusoskust, mälu ja mõtlemist ning loomulikult lugemisoskust. Samuti tahame projektiga tutvustada oma kodumaal tuntud Euroopa kirjanikke ja illustraatoreid.

  Projekti toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Kultuurkapital.

 • Laulasmaa Kooli digitaalse õppevara lisaseadmete hankimise projekt 2022-2023. Riigi Tugiteenuste Keskuselt saadi rahastust uute robootika ja digiseadmete hankimiseks. Laulasmaa Kooli jõudsid veebruaris 2023:
  – 10 mBot2 robotit
  – 10 Makebloc Asjade interneti komplekti (sama mis Tehisintellekti ja värkvõrgu teaduse
  komplekt)
  – 10 HaloCode alustajakomplekti                                                                                                                    Sellest alates on algklasside õpetajad kasutanud mBot2 roboteid oma tundides. Informaatika õpetaja/haridustehnoloog on kasutanud mBot2 roboteid informaatika tunnis 5. klassiga. Samuti on kasutatud seadmeid loodusõpetuse ja matemaatika tundides. Näiteks on kasutatud mBot2 roboteid roboti liikuma programmeerimiseks (mööda etteantud kujundit), roboti poolt läbitud tee pikkuse mõõtmiseks. Makebloc Asjade interneti teaduse komplekti on kasutatud näiteks roboti programmeerimiseks ilmastikuga seotud andmete väljastamiseks (max ja min temperatuur). Makebloc HaloCode´i on kasutatud loodusõpetuse tundides mulla niiskuse mõõtmiseks.

 

 • Projekt Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid

  Projekti raames toimusid 2022 – 2023 õppeaastal kõikidel Laulasmaa Kooli klassidel ja lasteaia vanematel rühmadel õppekäigud erinevatesse õppekeskustesse ja looduskoolidesse üle Eesti, kus osaleti keskkonnateadlikkuse teemalistes aktiivõppeprogrammides.  Projekti eesmärgiks oli keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

  Näiteks toimusid väljasõidud Rakett69 Teadusstuudiosse, Silma Õpikotta, Looduskooli Vesipapp, Rannarahva muuseumisse Viimsis, Järvemuuseumisse Akva:rium, Tallinna Loomaaeda, Lahemaa Ökoturismikeskusesse, Ubari Loodustarkuse Keskusesse, BLUNK Education Eesti õppekäikudele ja MTÜ Loodusringi õppekäikudele.

  Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 • Projekt PRIA kaasnevad haridusmeetmed. Laulasmaa Kooli koolimajade 1. – 5. klasside õpilased ja Laulasmaa Kooli lasteaedade õpilased külastasid 2023 aasta kevadel PRIA kaasnevate haridusmeetmete projekti raames eesti erinevaid põllumajandusega tegelevad ettevõtteid. Projekti eesmärgiks on tõsta laste teadlikkust põllumajandussektorist. Projekti raames külastasid õpilased  Mahtra Talurahvamuuseumit, C. R. Jakobsoni talumuuseumit, Kuristu miniloomaaeda, Soodevahe Elulaaditalu, Seppami talu, Ranna Rantšot, Kadarbiku talu ja Saidafarmi.

 

 • Projekt Meie Väike Raamatukogu

  Laulasmaa koolimaja 1. a, 1. b, 2. a ja 2. b klass ühinesid õppeaastal 2022/2023 rahvusvahelise lugemisprojektiga Meie Väike Raamatukogu. Peale Eesti osalevad projektis koolid, raamatukogud ja kirjastused Taanist, Saksamaalt, Poolast ja Leedust. Projekti raames loodi klassi lugemisnurk, kuhu paigutati kuue erineva riigi lasteraamatud. Raamatuid loetakse tundides ja täidetakse loetu kohta töövihikus mõistatusi ja ülesandeid. Projekti kaudu soovime arendada esimese klassi laste oskust tunda ja aktsepteerida enda ja teiste emotsioone, edendada väljendusoskust, mälu ja mõtlemist ning loomulikult lugemisoskust. Samuti tahame projektiga tutvustada oma kodumaal tuntud Euroopa kirjanikke ja illustraatoreid.

  Projekti toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus.

 • Projekt ProgeTiigri seadmetevoor 2021. Laulasmaa Kooli kõik 3 koolimaja(Laulasmaa, Lehola, Klooga) saavad ProgeTiigri seadmete vooru kaudu endale 2021 aasta sügiseks Snapmakeri seadme, mis sisaldab endas 3D printerit, CNC freesi ja lasergraveerijat. Seadmega hakatakse tootma erinevaid esemeid tehnoloogiatundides. Seadmeid hakatakse kasutama ka lõimituna informaatika, matemaatika ja käsitöö tundidega ning projektõppe raames. Projekti rahastab Haridus- ja Noorteamet.
 • Projekt PRIA kaasnevad haridusmeetmed. Laulasmaa Kooli koolimajade 1. – 5. klasside õpilased ja Laulasmaa Kooli lasteaedade õpilased külastavad 2022 aasta kevadel PRIA kaasnevate haridusmeetmete projekti raames eesti erinevaid põllumajandusega tegelevad ettevõtteid. Projekti eesmärgiks on tõsta laste teadlikkust põllumajandussektorist. Projekti raames külastavad õpilased Silma Õpikoda, C.R. Jakobsoni Talumuuseumit, Eesti Tervisemuuseumit, Kuristu talu, Mahtra Talurahvamuuseumit, Kadarbiku talu, Eesti Piimandusmuuseumit, Kuusemäe talu, Soodevahe Elulaaditalu.

 

 • Projekt Meie Väike Raamatukogu

  Laulasmaa koolimaja 1.a, 1.b, 2.a ja 2.b klass osalevad 2021/2022 õppeaastal rahvusvahelise lugemisprojektis Meie Väike Raamatukogu. Peale Eesti osalevad projektis koolid, raamatukogud ja kirjastused Taiwanist, Türgist, Saksamaalt ja Itaaliast. Projekti raames loodi klassi lugemisnurk, kuhu paigutati viie erineva riigi lasteraamatud. Raamatuid loetakse tundides ja täidetakse loetu kohta töövihikus mõistatusi ja ülesandeid. Projekti kaudu soovime arendada esimese klassi laste oskust tunda ja aktsepteerida enda ja teiste emotsioone, edendada väljendusoskust, mälu ja mõtlemist ning loomulikult lugemisoskust. Samuti tahame projektiga tutvustada oma kodumaal tuntud maailma kirjanikke ja illustraatoreid.

  Projekti toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus.

 • Projekt Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid

  Projekti raames toimuvad õppeaastal 2021/2022 kõikidel Laulasmaa Kooli klassidel ja lasteaia vanematel rühmadel õppekäigud erinevatesse õppekeskustesse ja looduskoolidesse üle Eesti, kus osaletakse keskkonnateadlikkuse teemalistes aktiivõppeprogrammides.  Projekti eesmärgiks on keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Projekti käigus külastavad klassid ja lasteaia rühmad: RMK Nõva, Tallinna Loomaaeda, Silma Õpikoda, Pernova Hariduskeskust, Ubari Loodustarkuse Keskust, PROTO Avastuskeskust, Tallinna Botaanikaaeda, Eesti Meremuuseumit ja Järvemuuseumit Akva:rium.

  Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 • Projekt PRIA kaasnevad haridusmeetmed. Laulasmaa Kooli koolimajade 1. – 5. klasside õpilased ja Laulasmaa Kooli lasteaedade õpilased külastavad 2021 aasta kevadel ja 2022 aasta sügisel PRIA kaasnevate haridusmeetmete projekti raames eesti erinevaid põllumajandusega tegelevad ettevõtteid. Projekti eesmärgiks on tõsta laste teadlikkust põllumajandussektorist. Projekti raames külastavad õpilased Eesti Põllumajandusmuuseumit, Mahtra Talurahvamuuseumit, Silma Õpikoda, Esko, Kadarbiku, Koidu ja Seppami talusid ning Saidafarmi.

 

 

 

 • Projekt “Kaasava hariduse praktilised tööriistad ja nende rakendamine Laulasmaa Koolis”. Laulasmaa koolimajade hariduspersonal osaleb koostöös Tartu Ülikooli ja Riigi Tugiteenuste Keskusega 2021 aasta sügisel koolitusel “Õpilaste individuaalsete vajadustega arvestamine (tava)klassi töös kaasava hariduse perspektiivis”. Projekti eesmärgiks on ühtlustada kollektiivi nägemust kaasava hariduse põhimõtetest ja rakendamisest. Koolitusel osaleb 60 Laulasmaa Kooli õpetajat ja haridustöötajat. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 

 • Projekt “Jalgratturikoolituse õpperaja elemendid”. Laulasmaa Kooli Lehola ja Klooga koolimajad osalevad 2021 aasta kevadel Transpordiameti projektis, mille raames valmivad tehnoloogiatundides jalgratta koolituseks vajaminevad liiklusmärgid. Projekti toetab Transpordiamet.

 

 • Projekt Erasmus+ „Digitaalne loojutustus“/ „Stories of all, Stories for all – a digital approach to storytelling“

  Laulasmaa Kool osaleb aastatel 2020 – 2022 Euroopa Komisjoni rahastatud Erasmus+ uues KA2 koolidevahelises koostööprojektis „Digitaalne loojutustus“ („Stories of all, Stories for all – a digital approach to storytelling“). Projekt on 2-aastane koostöö 6 partnerkooli vahel. Teisteks partnerkoolideks on: Portugal (Agrupamento de Escolas Padre Benjamim), Hispaania (IES Puertas Del Campo), Itaalia (Instituto Comprensivo Valmorea), Türgi (Hasan Orhan Ortaokulu) ja Poola (Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II). Projekti eesmärgiks on arendada õpetajate ja õpilaste loojutustamise oskust kasutades multimeediavahendeid. Tegevuste käigus õpitakse kasutama erinevaid veebilahendusi ja tarkvarasid fotograafia, tekstitöötluse, audio, video, filmitehnika ja animatsiooni valdkonnas. Projekti jooksul valmivad käsiraamatud multimeedia arvutiprogrammidest, millele tuginedes saavad ka hiljem õpetajad ja õpilased multimeedia arvutiprogramme lihtsalt kasutama õppida.

  Projekti raames toimuvad tegevused esialgu eTwinningu/Twinspace´i keskkonnas. Hiljem hakkavad toimuma ka õppekohtumised, igas partnerriigis saab toimuma üks kohtumine. Neli kohtumist on mõeldud kooliõpilastele vanuses 10 – 15. Kokku saab õppereisidel osaleda 16 kooliõpilast.

 • Projekt Meie Väike Raamatukogu

  Laulasmaa koolimaja 1. b klass ühines õppeaastal 2020/2021 rahvusvahelise lugemisprojektiga Meie Väike Raamatukogu. Peale Eesti osalevad projektis koolid, raamatukogud ja kirjastused Sloveeniast ja Horvaatiast. Projekti raames loodi klassi lugemisnurk, kuhu paigutati kuue erineva riigi lasteraamatud. Raamatuid loetakse tundides ja täidetakse loetu kohta töövihikus mõistatusi ja ülesandeid. Projekti kaudu soovime arendada esimese klassi laste oskust tunda ja aktsepteerida enda ja teiste emotsioone, edendada väljendusoskust, mälu ja mõtlemist ning loomulikult lugemisoskust. Samuti tahame projektiga tutvustada oma kodumaal tuntud Euroopa kirjanikke ja illustraatoreid.

  Projekti toetab Eesti Lastekirjanduse Keskus.

 • Projekt „Mentorlussüsteemi rajamine Lääne-Harju valla koolides“

  Laulasmaa koolimaja koostöös Lääne-Harju valla, Riigi Tugiteenuste Keskusega ning koolituskeskusega Tungal viib 2020 sügisel ja 2021 talvel läbi projekti „Mentorlussüsteemi rajamine Lääne-Harju valla koolides“. Projekti üheks eesmärgiks on pakkuda koolitust õpetajatele, kes hakkaksid mentoritena toetama uusi alustavaid õpetajaid. Teiseks eesmärgiks on pakkuda koolitust õppejuhtidele toimiva mentorlussüsteemi loomise protsessi juhtimise tõhustamiseks oma organisatsioonis. Projektis osaleb 17 õpetajat ja 10 õppejuhti erinevatest Lääne-Harju valla koolidest.

  Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 • Projekt Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid

  Projekti raames toimuvad õppeaastal 2020/2021 kõikidel Laulasmaa Kooli klassidel ja lasteaia vanematel rühmadel õppekäigud erinevatesse õppekeskustesse ja looduskoolidesse üle Eesti, kus osaletakse keskkonnateadlikkuse teemalistes aktiivõppeprogrammides.  Projekti eesmärgiks on keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

  Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 • Projekt Vabatahtlikud Laulasmaa Koolis

  Õppeaastal 2020/2021 töötavad Laulasmaa Koolis ja Laulasmaa Kooli lasteaedades kaks vabatahtlikku noort Saksamaalt. Vabatahtlike ülesandeks on rikastada koolilaste vahetunde erinevate tegevustega, abistada lasteaia õpetajaid, käia õpetajatel abis ekskursioonidel ning assisteerida huvijuhti erinevate ürituste läbiviimisel. Lisaks võimaldavad nad õpilastel ja kooli kollektiivil aktiivselt praktiseerida inglise keele oskust.

  Projekt saab teoks koostöös Euroopa Solidaarsuskorpuse ja MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühinguga EstYES.

 • Projekt ÄRARÄÄMALaulasmaa koolimaja osales 2020. a kevadel ja sügise esimese pooles pandipakendite kogumise projektis ÄRARÄÄMA. Kooli fuajeesse pandi selleks tarbeks eraldi roheline pandipakendite kogumise kast kuhu õpilased panid plast- ja klaaspudeleid ning plekkpurke. Projekti eesmärk oli pöörata tähelepanu pandipakendite sorteerimise ja taaskasutusse suunamise olulisusele. Roheline kast jääb ka edaspidi Laulasmaa koolimajja pandipakendite kogumiseks.

  Projekt sai teoks koostöös Eesti Pandipakendiga.

 • Madalseiklusrada Laulasmaa Koolile 2020. a kevadel kogus meie õpilasesindus Hooandja.ee keskkonnas raha Laulasmaa koolimaja õuele madalseiklusraja ehitamiseks. Projekt Hooandjas oli edukas ning sama aasta sügisel juba saigi madalseiklusrada valmis. Aitäh kõigile toetajatele!
 • Projekt “Ühtselt tegutsev Laulasmaa Kooli õpilasesindus” 

Projekti “Ühtselt tegutsev Laulasmaa Kooli õpilasesindus” peaeesmärgid on: Korraldada  kuus koolitust        Laulasmaa Kooli õpilasesinduse liikmetele, mille tulemusel on õpilasesindus võimeline Laulasmaa Kooli õpilaskonda esindama tugeva ja ühtse liikmeskonnaga; õpilasesindus on motiveeritud ja pädev, hästi toimiv meeskond ning on järjepidev tegevuste planeerimises, rakendamises ja tulemuste analüüsis.
Kaaseesmärgid on anda õpilasesinduse liikmetele uusi praktilisi teadmisi ja oskusi; õpetada võtma vastutust ning arendada kohusetunnet; arendada lahendama liikmeid erinevaid igapäevaprobleeme; anda meeskonnatöö kogemust; suurendada liikmete omaalgatust; pakkuda eneseteostusvõimalust; arendada suhtlusoskust mitte ainult eakaaslaste vaid ka täiskasvanute ning ametnikega; kasvatada enesekindlust;


.

 • Projekt “Environment Agent – what can we do together?/ Keskkonnaagent – mida me saame teha koos?”

Laulasmaa Kool osaleb kahel järgneval õppeaastal (2018 sügis – 2020 kevad) Erasmus+ KA2 projektis koos Myllylä (Soome) ja Mühlenredder (Saksa) koolidega.
Projekti peateemaks on Läänemere seisund ja selle äärsete riikide keskkonnahoid ning koostöö selles vallas. Õpilased uurivad, vaatlevad ja teadvustavad keskkonna- ja loodushoiuga seonduvat läbi praktiliste tegevuste ning õppematerjalide loomise. Soomes uurib veekeskkonda agent Hüljes, Saksamaa teemaks on õhu saastatus ja seda uurib agent Kajakas ning Eesti õpilaste agendiks on Sipelgas, kes uurib pinnast ja sellega seonduvat. Ühiselt luuakse õppematerjalid veeringluse temaatikas.
Projekt sisaldab kohtumisi õpetajatele ja õpilastele. Õpilastel on võimalus veeta 2019. aasta kevadel nädal Saksamaal ja kevadel 2020 nädal Soomes, majutusega sealsetes peredes. Õpilased Soomest ja Saksamaalt tulevad Eestisse 2019. aasta sügisel ning elavad meie õpilaste perede kodudes. Lisaks sõidavad õpetajad partnerriikidesse koolide ja haridussüsteemidega tutvuma ning kolleegidele oma parimaid praktikaid tutvustama ja nende kogemustest õppima.

Projektist: https://peda.net/orimattila/peruskoulut/erasmus2/eawcwd

 • Projekt “Igal lapsel oma pill”

2017.-2018. õppeaastal EV100 programmi projekt „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Laulasmaa lasteaed sai projekti raames laste rõõmuks bassksülofoni!

 • 2016.-2021. aastal projekt “Sõpruskoolid” Laulasmaa Kooli ja Valgevene Minski Keskkooliga nr 48. 5-aastase projekti keskmes on elu ja koostöö õpilaste (13-15 a) ja õpetajate vahel kahes koolis ja kahel maal – kool kui elu- ja õpikeskkond. Projekti toetavad Valgevene Saatkond Eestis ja Eesti Saatkond Valgevenes, Valgevene Õppe-ja Arengukeskus, “EVA-Studiorum” Eestis ning Rahvusvähemuste Keskus “Radzima”. Projekti eestvedajaks õpetaja Niina Peerna.
 • 2010. aastal sai alguse projekt „Kolme Mereäärse Kooli Koostöö“. Projekt on sidunud Laulasmaa Kooli, Muhu Põhikooli ja Pärnu Raeküla Kooli õppe-ja kasvatustöö osaliselt kõikidel tasanditel, milles ühistegevused õppeaasta vältel. 
 • Laulasmaa lasteaia sõpruslasteaiad on Maardu lasteaed Rõõm, Pangapealse lasteaed, Tallinna Komeedi ja Tammetõru lasteaiad. Peamiseks pidepunktiks pärimuskultuuri viljelemine.
 • KIK

Keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid Laulasmaa Koolile. KIKi ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid koolile ja lasteaiale keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks.

 • HITSA

         

HITSA ehk Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Digipeegli ja ProgeTiigri taotlusvoorude abil digitaristu täiendamine ja õpetajate koolitamine ning üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmis osalemine.

 • PRIA

Laulasmaa Kool kuulub Tervist Edendavate Koolide ja Lasteaedade võrgustikku. PRIA ehk Põllumajanduse Registrite Infosüsteemi Amet pakub koolipiima- ning koolipuuvilja- ja köögiviljatoetust koolidele ja lasteaedadele, et võimaldada koolides ja lasteaedades mitmekesisemat ja tervislikumat toitu.

       

Laulasmaa Kool sai Turvalise Kooli tiitli 2014. aastal.

2017.-2018. õppeaasta

 • SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond

       

SA Innove projektitaotluse vooru „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ tegevuse „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“ elluviimiseks projektide “Lõimitud aine-ja keeleõpe Laulasmaa Koolis” ja „Raplamaa parim praktika“. Projektide elluviimist rahastab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

 • 2017.-2018. õppeaastal Eesti Kultuurkapitali toel Laulasmaa Kooli mudilaskoori osalemine rahvusvahelisel koorifestivalil Leedus „Kaunas Cantat“. Festival toimub 03.-06. mail 2018. aastal Kaunases, Leedus. Festivali korraldab Leedus registreeritud ühing „VŠĮ Lituania Cantat“. Kaunas Cantat on välja kasvanud Leedu kammerkooride festivalist „Cantate Domino“, mis sel aastal toimub juba 25ndat korda. Alates 2011. aastast korraldab VŠĮ Lituania Cantat ka Kaunas Cantati. Ühingu tegevus on suunatud rahvusvaheliste festivalide korraldamisele pakkudes seeläbi võimaluse tutvustada rahvuslikku kultuuri üle maailma.

  Samuti toetab Eesti Kultuurkapital Laulasmaa XI Rahvatantsupäeva meenemärkide soetamisel.

 •  Laulasmaa koolimaja eTwinningu projekt „European postcards”

Projektipartneriteks erinevad Euroopa riikide koolid. Projekti eesmärgiks on arendada inglise keele oskust, mõista selle keele oskuse vajalikkust ja saada teadmisi erinevatest riikidest, kultuuridest, keeltest, elust. Laulasmaa Kool on ainuke kool, kes selles projektis Eestit esindab. Projektis osaleb Laulasmaa koolimaja 4. b klass õpetaja Kristi Sui juhendamisel, Lehola koolimaja 5 ja 6 klass õpetaja Aivi Tomsoni juhendamisel. Projekti lõppedes on kogu kooliperel võimalik osa saada suurest Euroopa kaardist ja saadetud postkaartidest, mis on kinnitatud vastava riigi juurde.

Laulasmaa lasteaia eTwinningu projekt „Smurfid Euroopas”

Projektipartneriks Prantsusmaa Le Val-Saint-Pere linna kool Ecole Antoine de Saint Exupery ja seal õppivad 7-aastased lapsed. Projekti idee on vastastikune riikide tutvustamine.

 • Taimekasvatusprojekt „Kurgisõbrad“

Lehola koolimaja 2. ja 3 klassi ja 5. ja 6. klassi lapsed, Laulasmaa lasteaed Tarekese lapsed võtavad osa Räpina Aianduskooli algatatud taimekasvatusprojektist “Kurgisõbrad”. Üheskoos kasvatavad seemnest hariliku kurgi ja mehhiko pisikurgi. Projekti kohta võib infot lugeda Räpina Aianduskooli kodulehelt.
Laulasmaa laseteaia Tarekese laste kurgikasvatusel saab silma peal hoida http://pisikesedpollumehed.blogspot.com.ee/
Ära hinda päeva saagi järgi, mida kogud, vaid seemnete järgi, mida külvad. (Robert Louis Stevenson)

 • 2017.-2018. õppeaastal EV100 raames EAÜ ehk Eesti Alushariduse Ühenduse projekt „Lastega mängima!“. Projekti eesmärgiks on lapse tervikliku arengu väärtustamine läbi mängu, mängu kaudu õppimine ja erinevate elukutsete tutvustamine koostöös täiskasvanuga. Projektiga on liitunud Laulasmaa ja Klooga lasteaed.
 • Projekt “Igal lapsel oma pill”

2017.-2018. õppeaastal EV100 programmi projekt „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Laulasmaa lasteaed sai projekti raames laste rõõmuks bassksülofoni!

 • 2017.-2018. õppeaastal Harjumaa laulu-ja tantsupeol osalemine
 • SA Archimedes-Noorteagentuuri programm „Noortekohtumised” toetab Laulasmaa Kooli ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilaste koostööprojekti juba kolmandat õppeaastat.

 

2015.-2016. õppeaastal oli projekti alateemaks „Loodusega sõbraks”, mis pälvis ka tunnustuse aasta uustulnuka kategoorias.
2016.-2017. õppeaastal oli projekti alateemaks „Ole positiivne, ütle depressioonile EI!”.
2017.-2018. õppeaastal on projekti alateemaks „Terves kehas terve vaim”. Projektis osalevad aktiivsed III kooliastme õpilased huvijuht Gethe Kooli eestvedamisel.

 • 2016.-2018. aastal Laulasmaa lasteaia projekt “Rõõmus laps”. Partnerkooliks on Soomes asuv Kauhava vald ja seal olevad lasteaiad. Projekt on 2- aastane. Projekti eesmärgiks on saada kogemusi käitumishäirete ja keskendumisraskustega laste õpetamise meetoditest, õppevahenditest ja tugisüsteemidest. Projekti eestvedajaks lasteaia õppealajuhataja Ülle Krabo.
 • KEAT

“Kaitse end ja aita teist” on 6. klasside õpilastele mõeldud koolitusprogramm, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Koolitus lõppeb võistluspäevaga, kus korratakse üle teooriatundides õpitu, tehakse temaatilisi teatevõistlusi ja viiakse läbi muid lõbusaid tegevusi- toimub ohutuslaager.

 • KIK

Keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid Laulasmaa Koolile. KIKi ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid koolile ja lasteaiale keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks.

 • 2017/2018 õppeaasta projekt TeachUP

Laulasmaa Kool on üks neist Eesti koolidest, mis valiti juhuvaliku alusel osalema kümnes riigis toimuvas projektis TeachUP. Projekt hõlmab ulatuslikku Euroopa hariduspoliitika katsetust, mida rahastab Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist eesmärgiga uurida juhendamise tõhusust õpetaja kutsealase arengu veebikursustel. Püüame kokkuvõtlikult vastata küsimusele, kas õpetajakoolituse ja täienduskoolituse tulevikuks võiks sobivatel juhtudel olla suuremahulised veebikursused, arvestades suurt koolitavate õpetajate arvu ja piiratud avalikke ressursse.

Kursused pakuvad suurepärast võimalust tutvuda uuenduslike lähenemisviisidega õppimisele ja õpetamisele, sisaldades asjakohaseid video- ja muid materjale, kaasahaaravaid õpitegevusi ning veebiarutelusid teiste õpetajatega.

Laulasmaa Koolist osalevad õpetajad Karme Beek, Inga Mehide, Kristel Chambers, Lea Maurer, Kaisa Kirikal.

 • Projektis „Tere kevad

Karjaküla lasteaia Mesimummu rühm osaleb projektis “Tere kevad”

Eesmärk: Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;

Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses.

Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

 • Kuusakoski “Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht”

“Küünlaümbriste jaht” ja “Patareijaht” on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaaniad, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühjasid patareisid.

 • Osalemine laulu-ja tantsupidudel
  XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm”, XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“, meeste tantsupidu „KOLM“ , naiste tantsupidu „Mehe lugu“ ja XII noorte laulu-ja tantsupidu „Mina jään“ ja Harjumaa Põlvkondade pidu. Meie koolieelikud osalesid III Eesti eelkooliealiste laste tantsupeol „Kodutee“ ja rahvusvahelisel pärimuskultuuripäeval BALTICA.
  Igal aastal 29. aprillil tähistatakse rahvusvahelist tantsupäeva. ERRSi tiitel 2016. aastal Laulasmaa Koolile „Kõige kokkuhoidvam Kikkapuu“ ja 2017. aastal „Parim põhikool“.
 • Osalemine võimlemispidudel
  2015. aastal osalesime Tallinna XVII võimlemispeol „MÄNG“ ja 2016. aastal V üle-eestilisel võimlemispeol „Hingelind“
 • 2015.-2017. aastal osales Laulasmaa Kooli tugikeskus ja lasteaia õpetajad Archimedese Erasmus+ projektis “Vabalava”, mis aitab parandada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust. Projekti eesmärkideks oli arendada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust läbi draama ja foorumteatri metoodika. Koolieelikutele ja 1. klassi õpilastele korraldati foorumteatri etendus, mille tulemusel mõistsid kolleegid foorumteatri kui meetodi kasulikust oma õppetöös. Projekti käigus said õpetajad osaleda kahel koolitusel, mis mõlemad toimusid Horvaatias. Projekti üks lisaväärtusi oli partnerite leidmine Narva Kesklinna Gümnaasiumile Laulasmaa Kooli vanema astme õpilaste näol.

 • 2013.-2015. aastal osales Laulasmaa Kool rahvusvahelises projektis Nordplus „Think. Act. Succeed.“, milles sõpruskoolideks olid Šiauliai kool Leedust, Falkenbergi kool Rootsist ja Froya kool Norrast. Projekti eesmärgiks oli tutvuda lähemalt erinevate ametitega ning läbi karjääriplaneerimise motiveerida õpilasi edasisteks õpinguteks gümnaasiumites ja kutsekoolides, samuti tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

 • 2013.-2015. aastal osales Laulasmaa lasteaed SA Archimedese Comenius projektis „Knowing me, knowing you, knowing our roots for the future“, mille käigus külastati erinevaid sõprusriike: Hispaania, Belgia, Soome, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Küpros. Projekti eesmärgiks oli tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

 • 2013.-2014. õppeaastal osalesid õpilased edukalt koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil ja arenguprogrammis ENTRUM.