Tasemetööde, eksamite ja loovtööde ajad

4. klassi tasemetöö (elektrooniliselt)

eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a

7. klassi tasemetöö (elektrooniliselt)

eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.-11.oktoober 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööd
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.

 

Põhikooli lõpueksamid, 8. kl üleminekueksam, loovtööde kaitsmine

Põhikooli lõpueksamid
• eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
• matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
•  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
•   valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Valikeksami aine tuleb õpilastel valida hiljemalt 01.02.2023.

8. klassi üleminekueksam

30. mai 2023.a ( matemaatikas, eesti keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, inimeseõpetuses, ajaloos, inglise või vene keeles võõrkeelena).

Üleminekueksami aine tuleb õpilastel valida hiljemalt 01.02.2023.

8. klassi loovtööde kaitsmine

8. klassi loovtööde kaitsmine toimub 21.04.2023.a.
Järelkaitsmine (neile, kes eelmisel õppeaastal ei kaitsnud) toimub 25.10.22.a.