Tasemetööde, eksamite ja loovtööde ajad

3. klassi katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

4. klassi tasemetöö (elektrooniliselt)

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
eesti keel teise keelena- 28. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

7. klassi tasemetöö (elektrooniliselt)

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022
eesti keel teise keelena -28.september2022

III kooliastme tasemetööd
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023

Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena. Saksa ja vene keele tasemetöö sobib nii A- võõrkeelena (7. klass) kui ka B-võõrkeelena (9. klass) õpilastele.

 

Põhikooli lõpueksamid, 8. kl üleminekueksam, loovtööde kaitsmine

Põhikooli lõpueksamid
• eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
• matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
•   valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
• valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
•   valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Valikeksami aine tuleb õpilastel valida hiljemalt 01.02.2023.

8. klassi üleminekueksam

30. mai 2023.a ( matemaatikas, eesti keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, inimeseõpetuses, ajaloos, inglise või vene keeles võõrkeelena).

Üleminekueksami aine tuleb õpilastel valida hiljemalt 01.02.2023.

8. klassi loovtööde kaitsmine

8. klassi loovtööde kaitsmine toimub 21.04.2023.a.
Järelkaitsmine (neile, kes eelmisel õppeaastal ei kaitsnud) toimub 25.10.22.a.