Laulasmaa Kooli majade hoolekogu kontakt

hoolekogu@laulasmaakool.ee

Järgmine hoolekogu toimub 24.08.2023 kell 18.00 Zoomis.

Hoolekogu tööplaan

Hoolekogu tööplaan 2020/2021

Hoolekogu tööplaan 2021/2022

Hoolekogu tööplaan 2022/2023

Hoolekogu protokollid

Hoolekogu koosoleku protokollid 2017/2018

Hoolekogu koosoleku protokollid 2018/2019

Hoolekogu koosoleku protokollid 2019/2020

Hoolekogu koosoleku protokollid 2020/2021

Hoolekogu koosoleku protokollid 2021/2022

Hoolekogu koosoleku protokollid 2022/2023

Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

 1. Enn Pormeister – Laulasmaa Kooli hoolekogu esimees

 2. Erki Klausson – Laulasmaa Kooli hoolekogu aseesimees

 3. Tanel Lambing – Laulasmaa kooli pidaja esindaja
 4. Sven Heide – Laulasmaa kooli lapsevanemate esindaja
 5. Andrei Sorokin – Klooga koolimaja lapsevanemate esindaja

 6. Kaarin Rehepap – Klooga koolimaja ja lasteaia lapsevanemate esindaja

 7. Maarika Tania – Klooga koolimaja lapsevanemate esindaja

 8. Mardo Hoovi  – Klooga koolimaja õppenõukogu esindaja

 9. Helju Saamer – Klooga lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja

 10. Elina Laansoo – Lehola lasteaia lapsevanemate esindaja

 11. Tanel Reiman – Karjaküla lasteaia lapsevanemate esindaja

 12. Maarika Friedemann – Lehola koolimaja õppenõukogu esindaja

 13. Raidi Allikas – Lehola lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja

 14. Triin Zjabrikov – Laulasmaa koolimaja lapsevanemate esindaja

 15. Jaana Roos – Laulasmaa koolimaja õppenõukogu esindaja

 16. Ülle Krabo – Laulasmaa lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja

 17. Kasper Veski –  Laulasmaa koolimaja õpilasesinduse esindaja

 18. Anne Mallene – Kooli toetava organisatsiooni esindaja (LaSpa Laulasmaa tegevjuht)

 19. Karl-Erik Roostfeldt – Laulasmaa Kooli vilistlaste esindaja

 20. Aleksandra Tolk – Lehola lasteaia lapsevanemate esindaja (protokollija)

 21. Merilin Kaselaid – Lehola kooli lapsevanemate esindaja

 22. Kristiina Lääne – Lehola kooli lapsevanemate esindaja