Laulasmaa Kooli majade hoolekogu kontakt

hoolekogu@laulasmaakool.ee

Järgmine koosolek toimub 14.05 kell 17:30 Lehola koolimajas

Hoolekogu tööplaan 2023-2024 õa

Hoolekogu tööplaan

Hoolekogu tööplaan 2020/2021

Hoolekogu tööplaan 2021/2022

Hoolekogu tööplaan 2022/2023

Hoolekogu protokollid

Hoolekogu koosoleku protokollid 2017/2018

Hoolekogu koosoleku protokollid 2018/2019

Hoolekogu koosoleku protokollid 2019/2020

Hoolekogu koosoleku protokollid 2020/2021

Hoolekogu koosoleku protokollid 2021/2022

Hoolekogu koosoleku protokollid 2022/2023

Hoolekogu koosoleku protokollid 2023/2024

Hoolekogu koosseisu kuuluvad:

1.Aleksandra Tolk – esimees, kooli vanemate esindaja

2. Erki Klausson – aseesimees, kooli vanemate esindaja

3. Triin Zjabrikov – kooli vanemate esindaja

4. Jaana Roos – õppenõukogu esindaja

5. Liisi Nkonde – lasteaia vanemate esindaja

6. Markus Marks – lasteaia vanemate esindaja

7. Ülle Krabo – lasteaia pedagoogilise nõukogu esindaja

8. Eleanora Piir – õpilasesinduse esindaja

9. Ronja Hoovi – õpilasesinduse esindaja

10. Kasper Veski – vilistlaste esindaja

11. Kristiina Altmäe – kooli toetava organisatsiooni esindaja

12. Reigo Krutto – Lääne-Harju valla esindaja