VASTUVÕTT  KOOLI

2023/2024 õppeaastal 1.klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtt algab 01.02.2023.

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu: https://piksel.ee/arno/laaneharju/

Lisaks avaldusele palume hiljemalt augustis esitada läbi ARNO koolivalmiduskaart (1. klassi astumisel), sünnitunnistuse või dokumendi koopia, väljavõte õpilasraamatust (2.-9. klassi astumisel) ja digitaalne dokumendifoto.

Täiendavate küsimuste korra võib pöörduda: info@laulasmaakool.ee.

Laulasmaa Kooli vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused


VASTUVÕTT LASTEAEDA

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Erandjuhtumil, kui infosüsteemi ARNO kasutamise võimalus puudub, võib vallavalitsusele esitada allkirjastatud AVALDUSE elektrooniliselt aadressile info@laaneharju.ee või paberikandjal Lääne-Harju Vallavalitsuse sekretärile aadressil Paldiski linn, Rae 38.

Lapse lasteasutusest väljaarvamine:

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem vähemalt 14 päeva enne lahkumist infosüsteemi ARNO kaudu või allkirjastatud lasteaiast lahkumise avalduse lasteaia direktorile.