Meie tegemised Laulasmaa lasteaias

Laulasmaa XIV Rahvatantsupäev toimus 28. juunil 2024 Laulasmaa Kooli aulas. Korraldajaks oli lasteaia meeskond ja traditsiooniliselt olid kohal lasteaialapsed, kes tantsisid rahvatantsu. Seekord registreerus peole 320 last Harjumaalt, Läänemaalt ja Tallinnast. Lapsi saatis rahvamuusikaansambel Möllav meri. Elava muusika saatel oli tore tantsida ja põnev oli ka pille vaadata. Erilist huvi pakkusid torupill ja jauram. Pidu õnnestus igati ja tänusõnad korraldajatele ning pillimeestele ütles Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühenduse esindaja Eve Lutter.

Osalejad jäävad ootama järgmist pidu!

Peo õnnestumisele aitasid kaasa Lahepere Kultuuriselts ja Eesti Kultuurkapital.

 

 

Laulasmaa lasteaed osaleb kahes rahvusvahelises projektis.

 

Little steps to sustainability

 

2023-2025

Projekti „Väikesed sammud jätkusuutliku tuleviku poole“ abil kinnistame usku tulevikku. Suurendame lastes, personalis ja lastevanemates arusaamist maailma ökoloogilise jalajälje kujunemisest ja jagame oma kogemusi keskkonna – alases töös partnerlasteaedadega Leedust ja Rootsist.

 

 

Hear the children

 

2023-2025

Projekt “Kuulame lapsi” sündis vajadusest tagada jõulisemalt, et laste hääl oleks kuuldud ja kuulatud meie lasteaedades. Lasteaiad Eestist, Leedust, Rootsist, Islandilt ja Gröönimaalt töötavad selles projektis koos, et õppida üksteiselt ja arendada demokraatlikke põhimõtteid kooskõlas ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga. Projekti on kaasatud partneri ja arvamusliidrina Karin Alnervik – pedagoogika professor Jönköpingi ülikoolist Rootsist.

 

 

Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Osalustasu kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Toidukulu katmine koolieelsetes lasteasutustes