Tööpakkumised

Laulasmaa Kool pakub tööd järgmistele ametikohtadele:

1. Laulasmaa Kool Laulasmaa koolimaja logopeed 1,0 koormusega (tööle asumine esimesel võimalusel). Võimalus esitada omapoolsed soovid/tingimused.

2. Laulasmaa Kool Laulasmaa koolimaja klassiõpetaja 1,0 koormusega (tööle asumine esimesel võimalusel)

3. Laulasmaa Kool Laulasmaa koolimaja kehalise kasvatuse õpetaja (tööle asumisega augustis 2021)

4. Laulasmaa Kool psühholoog 0,5 koormusega (tööle asumine august 2021)

5. Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja otsib vene keele õpetajat osalise koormusega (tööle asumine august 2021)

6. Laulasmaa Kooli Laulasmaa koolimaja otsib loodusainete õpetajat (tööle asumine august 2021)

7. Laulasmaa Kooli Laulasmaa koolimaja otsib matemaatikaõpetajat (tööle asumine august 2021)

8. Laulasmaa Kooli Laulasmaa koolimaja otsib ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (tööle asumine august 2021)

9. Laulasmaa Kooli Klooga koolimaja otsib inglise keele õpetajat osalise koormusega (tööle asumine august 2021)

10. Laulasmaa Kooli Laulasmaa koolimaja otsib eesti keele ja kirjanduse õpetajat (tööle asumine august 2021)

11. Laulasmaa Kooli Laulasmaa koolimaja otsib tehnoloogiaõpetuse õpetajat (tööle asumine august 2021)

12. Laulasmaa Kooli Laulasmaa koolimaja otsib rahvatantsu õpetajat osalise koormusega (tööle asumine august 2021)

13. Laulasmaa Kooli Laulasmaa koolimaja otsib abiõpetajat (tööle asumine august 2021)

14. Laulasmaa Kool Klooga koolimaja klassiõpetaja 1,0 koormusega (tööle asumine esimesel võimalusel)

Sooviavaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata:

 info@laulasmaakool.ee