Järelevalve

Laulasmaa Koolis järelvalvet teostavad:

Haridus- ja Teadusministeerium- https://www.hm.ee/et, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Harju Omavalitsuste Liit – http:// hol.ee/

Veterinaar- ja Toiduamet – http://www.vet.agri.ee/

Päästeamet- https://www.rescue.ee/

Terviseamet- http://www.terviseamet.ee/info/uudised.html

Tööinspektsioon- http://www.ti.ee/est/avaleht/

Lääne- Harju vallavalitsus- http://laaneharju.ee/

Laulasmaa Kooli hoolekogu hoolekogu@laulasmaakool.ee