Koolimaja avatakse tööpäeviti kell 7.30.

Kooli õppetundide ajad ja toitlustamine: 
1. tund 9.00-9.45
Hommikupuder 9.45-9.55
2. tund 9.55-10.40
3. tund 10.50-11.35
Lõunasöök I-IV klass  11.35-11.55
4. tund 11.55-12.40
Lõunasöök V-IX klass  12.40-13.00
5. tund 13.00-13.45
6. tund 13.55-14.40
Oode V-IX klass 14.40-14.50, I-IV klass 15.00-15.15
7. tund 14.50-15.35
Tunniplaan on päevakava osa ja kättesaadav aadressil: www.laulasmaakool.ee
Pikapäevarühma tegevused algavad I-IV klassidele peale ainetundide lõppu ja lõppevad hiljemalt 15.45.
Huviringide tegevus algab õpilasele peale ainetundide lõppemist.
Koolimaja suletakse kell 21.00.
Õpilasüritused lõppevad hiljemalt 21.00, kui ei ole kokku lepitud teisiti.