ÕPILASTE HUVIRINGID 2020/2021 ÕA

Sellel aastal palume oma soovist huviringis osaleda kirjutada otse juhendajale. Juhendaja e-mail on ringi tutvustuse juures. Ringis osalejate arv on piiratud.

Esmaspäev

 • Meisterdamisring algklassiõpilastele kell 13.55 Ring täis.
  (materjali tasu 10€/kuus)
  Ringis meisterdame kaunistusi, kingitusi jpm.
  kristiina.vahk@laulasmaakool.ee
 • Foorumteater (6.-9.klass) kell 16.00
  Foorumteater on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest.
  Merit.eskel@laulasmaakool.ee; Anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee

Teisipäev

 • Spordimängud kell 14.50 (juhendaja Mati Kaljumets) 
 • Kunsti- ja klaasiring kell 14.45 (materjali tasu 10€/kuus) Ring täis.
  Kunsti- ja klaasiring on sobiv neile õpilastele, kes peale koolitunde soovivad oma vaba aega sisustada neile meelepärase tegevusega – kunstiga. Ringis joonistame, maalime, teeme klaasimaali ja – sulatust, keraamikat ja õpime mitmeid teisi huvitavaid tehnikaid. Ringi eesmärk on tegeleda kustiga mitmekülgsemalt ja süvenenumalt, kui koolitund seda võimaldab.
  lea.maurer@laulasmaakool.ee
 • Contemporary tants kell 16.00 – 18.00 (29€/kuu)
  Free Flow Studio eesmärk Laulasmaa Koolis on pakkuda tantsulist ja rütmilist tegevust, seda läbi nii tänava kui vabatantsu vormide. Samuti esinemiskogemust, distsipliini, meeskonnatööd.
  Meie varasemad saavutused: https://www.freeflowstudio.eu/awards
  Info: info@freeflowstudio.eu
 • Digitaalse loo ring kell 15.35 (10€/kuu)
  Vanusegrupp: 6.-9.klass
  Lugude jutustamine on vanim õppimise vorm ning võimas viis, kuidas jagada oma ideid.
  Lugude rääkimisega tegelesid juba meie esivanemad. Tehnoloogia võimaldab seda tegevust täiendada, tehes videosid, fotosid, animatsioone jne. Võimalusi on meeletult palju. Ringis kasutame muuhulgas droone, goprosid, proovime kätt fotode töötlemisel jpm. Üheskoos kaardistame osalejate oskused ja soovid. Iga osaleja saab jutustada just oma digitaalse loo.
  kristiina.vahk@laulasmaakool.ee
 • JUDO kell 15.30 vanus: 7-13a
  Laulasmaa SPA konverentsimaja saalis
  Täpsem info ja registreerimine www.dokyo.ee/tule-judo-trenni või aadresil judoklubi@dokyo.ee
 • JUDO kell 17.00 vanus: 4-6a 
  Laulasmaa SPA konverentsimaja saalis
  Täpsem info ja registreerimine www.dokyo.ee/tule-judo-trenni või aadresil judoklubi@dokyo.ee

Kolmapäev

 • TORE ring (6.-9.klass) kell 16.00  
  TORE- ring on sotsiaalsete oskuste õpetamise ring, kus eelkõige õpitakse paremini iseendaga toime tulema. Selle tulemusena on noor tähelepanelikum kaaslaste suhtes, märgates iseendaga teadlikult tööd tehes ka koolikaaslaste rõõme ja muresid. Selles ringis õpitakse olema julgem ja avatum, olema parem klassi- ja koolikaaslane. Ühtlasi parem kodanik. Läbi elutervete väärtuste jagamise õpib noor iseennast valutumalt leidma. Tugiõpilane ehk torekas on koolis märkaja, kuulaja, vajadusel sekkuja. Meie tegemistele saab kaasa elada ajaveebis. http://torelaulasmaa.blogspot.com.ee/. Tahad rohkem teada? Vaata www.tore.ee
  Merit.eskel@laulasmaakool.ee; Anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee
 • Kandlering (1.-4.klass) ) kell 14.50
  Kannel on eestlaste muistne pill ning seda tunnevad ka paljud lähemad ja kaugemad rahvad.
  Kandleringis õpime mängima seda imelist muusikariista.
  piret.arikainen@laulasmaakool.ee
 • Kunsti- ja klaasiring kell 14.45 (10€/kuu) Ring täis.
  lea.maurer@laulasmaakool.ee

Neljapäev

 • Spordimängud kell 14.50 (juhendaja Mati Kaljumets)
 • Loovkirjutamise huviring kell 15.45
  Sulle meeldib sõnu ritta seada ja vaadata, mis juhtub? Siis tule ja kirjutame koos! Huviring 5.-9. kl õpilastele, kellele meeldib kirjutada ja/või lugeda.
  karme.beek@laulasmaakool.ee
 • Puutööring kell 14.40 (alates 2.klassist)
  Puutööringi eesmärk on arendada lapse tehnilist taipu, ilumeelt ja järjekindlust, õppida kavandama ja disainima lihtsamaid praktilisi töid ning kasutama erinevaid tööriistu ja õigeid töövõtteid.
 • Showtants kell 16.00 – 18.00 (29€/kuu)
  Free Flow Studio eesmärk Laulasmaa Koolis on pakkuda tantsulist ja rütmilist tegevust, seda läbi nii tänava kui vabatantsu vormide. Samuti esinemiskogemust, distsipliini, meeskonnatööd.
  Meie varasemad saavutused: https://www.freeflowstudio.eu/awards
  Info: info@freeflowstudio.eu
 • JUDO kell 15.30 vanus: 7-13a
  Laulasmaa SPA konverentsimaja saalis
  Täpsem info ja registreerimine www.dokyo.ee/tule-judo-trenni või aadresil judoklubi@dokyo.ee
 • JUDO kell 17.00 vanus: 4-6a 
  Laulasmaa SPA konverentsimaja saalis
  Täpsem info ja registreerimine www.dokyo.ee/tule-judo-trenni või aadresil judoklubi@dokyo.ee

Reede

 • Vene keele ring “BARANKA”  kell 8.15
  Tegemist on mitteformaalse suulise vene keele kursusega algajatele. Õpime keelt mängides. Lapsed omandavad põhisõnavara ja lihtsate lausete loogilise ülesehituse. Nende abiga  saab  laps  hakkama lihtsamate dialoogidega tavaelus. Tänu vabale õhkkonnale ringitunnis, lastel tekkib positiivne kogemus keelebarjääri ületamiseks. Kursus põhineb L. Razini “BARANKA” metoodikale.
  Oodatud on 4-9 klassi õpilased.
  svetlana.jürisaar@laulasmaakool.ee

Kokkuleppel