JUHTKOND

Üldkontakt – tel 6088 900 info@laulasmaakool.ee

Direktori kt – Kristel Chambers tel 5887 4223/6088 901 kristel.chambers@laulasmaakool.ee 

Juhiabi-personalispetsialist – Marii Raja tel 5443 0217  marii.raja@laulasmaakool.ee

Majandusjuhataja – Alan Uustal-Hok tel 5451 0271 alan.uustal-hok@laulasmaakool.ee 

Koolimaja õppejuht – Kelly Keevallik tel 6088 902 kelly.keevallik@laulasmaakool.ee

Huvijuht – Kristiina Vähk tel 6088 904 kristiina.vahk@laulasmaakool.ee

Projektijuht – Inga Eelmäe inga.eelmae@laulasmaakool.ee

Haridustehnoloog – Inga Mehide inga.mehide@laulasmaakool.ee

TUGIPERSONAL

Tugikeskuse e-post: tugikeskus@laulasmaakool.ee

Eripedagoog – Krista Jaanus  (T, K, N, R)  krista.jaanus@laulasmaakool.ee

Eripedagoog – Maigi Tilga maigi.tilga@laulasmaakool.ee 

Eripedagoog/HEV koordineerija – Karin Jantson-Viljanen tel 53471345 karin.jantson@laulasmaakool.ee

Logopeed – 

Psühholoog – Anne-Ly Lutter  (E, K) anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee

Psühholoog – Erki Soidla (T, R) erki.soidla@laulasmaakool.ee 

Sotsiaalpedagoog –  Triin Randrüüt  triin.randruut@laulasmaakool.ee

Sotsiaalpedagoog – Agnes Saarepuu agnes.saarepuu@laulasmaakool.ee

KiVa meeskond –  Triin Randrüüt, Karin Jantson-Viljanen, Triin Sild, Agnes Saarepuu, Ljubov Erik  kiva@laulasmaakool.ee

Õpiabi õpetaja – Silvi Sarapuu silvi.sarapuu@laulasmaakool.ee 

Kooliõde –  Kertu Natka (K, R) tel 58 143 002 laulasmaa@eldred.ee

ÕPETAJAD

Õpetaja Õppeaine Kontakt
Kelly Keevallik õppejuht, inglise keel kelly.keevallik@laulasmaakool.ee
Ljubov Erik 1. a klassiõpetaja ljubov.erik@laulasmaakool.ee
Kristi Sui 1. b klassiõpetaja kristi.sui@laulasmaakool.ee
Raily Kuum 2. a klassiõpetaja raily.kuum@laulasmaakool.ee
Triin Sild 2. b klassiõpetaja triin.sild@laulasmaakool.ee
Ülle Niinemäe 3. a klassiõpetaja ulle.niinemae@laulasmaakool.ee
Jaana Roos 3. b klassiõpetaja jaana.roos@laulasmaakool.ee 
Silvi Sarapuu 4. klassijuhataja; õpiabi õpetaja silvi.sarapuu@laulasmaakool.ee
Karin Jantson-Viljanen 5. a klassijuhataja; Eripedagoog/HEV koordineerija karin.jantson@laulasmaakool.ee
Carmela Sirvi 5. b klassijuhataja; eesti keel ja kirjandus carmela.sirvi@laulasmaakool.ee
Terje Urbanik 6. a klassijuhataja; ajalugu, ühiskonnaõpetus terje.urbanik@laulasmaakool.ee
Aet Laurik 6. b klassijuhataja; füüsika, keemia, loodusõpetus aet.laurik@laulasmaakool.ee
Svetlana Jürisaar 7. a klassijuhataja; võõrkeeled svetlana.jurisaar@laulasmaakool.ee
Mall Türk 7. b klassijuhataja; muusika, koorid mall.turk@laulasmaakool.ee
Krista Jaanus 7.c klassijuhataja; eripedagoog krista.jaanus@laulasmaakool.ee 
Siiri Vaga 8. a klassijuhataja; matemaatika siiri.vaga@laulasmaakool.ee
Kadi Mäekuusk 8. b klassijuhataja; loodusained kadi.maekuusk@laulasmaakool.ee
Kristiina Vähk 9. a klassijuhataja kristiina.vahk@laulasmaakool.ee
Kristel Chambers 9. b klass; inglise keel kristel.chambers@laulasmaakool.ee
Kristiina Vähk 9. c klassijuhataja kristiina.vahk@laulasmaakool.ee
Piret Arikainen muusika 1. klassid, mudilaskoor piret.arikainen@laulasmaakool.ee
Helga Eichen pikapäevarühma õpetaja (1.-3. klassid) helga.eichen@laulasmaakool.ee 
Helen Aasaleht lapsehoolduspuhkusel  
Jaago-Mait Arusoo  ajalugu jaagomait.arusoo@laulasmaakool.ee
Mati Eskel tehnoloogiaõpetus mati.eskel@laulasmaakool.ee
Merit Eskel inimeseõpetus merit.eskel@laulasmaakool.ee
Mardo Hoovi tehnoloogiaõpetus mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
Aveli Jürimäe lapsehoolduspuhkusel aveli.jurimae@laulasmaakool.ee
Kristel Kais kehaline kasvatus kristel.kais@laulasmaakool.ee
Agnes Kitt matemaatika agnes.kitt@laulasmakool.ee
Evelin Laht loodusõpetus, matemaatika evelin.laht@laulasmaakool.ee
Anne-Ly Lutter karjääriõpetus, psühholoog anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee
Lea Maurer kunst lea.maurer@laulasmaakool.ee
Inga Mehide haridustehnoloog, informaatika, multimeedia inga.mehide@laulasmaakool.ee
Mari-Anne Olenko klassiõpetaja marianne.olenko@laulasmaakool.ee
Niina Peerna vene keel niina.peerna@laulasmaakool.ee
Sirje Rints vene keel sirje.rints@laulasmaakool.ee
Nika Kalantar inglise keel Nika.Kalantar@laulasmaakool.ee
Jüri Rumm kehaline kasvatus juri.rumm@laulasmaakool.ee
Rauno Põld eesti keel ja kirjandus rauno.pold@laulasmaakool.ee
Urmas Espenberg kirjandus urmas.espenberg@laulasmaakool.ee 
Riina Talvik bioloogia riina.talvik@laulasmaakool.ee
Ave Tuumalu rahvatants ave.tuumalu@laulasmaakool.ee
Thea Aliise Tuulerand geograafia thea.aliise.tuulerand@laulasmaakool.ee
Ulvi Valle käsitöö, kodundus ulvi.valle@laulasmaakool.ee
Hanna Pajumets asendusõpetaja