Tasemetööde ajad

Riiklikud tasemetööd 2023/2024 õppeaastal

4.klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7.klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.-11.oktoober 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.