Tasemetööde ajad

Riiklikud tasemetööd 2022/2023 õppeaastal

3. klassi katseline tasemetöö

sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023 

4. klassi tasemetöö (elektrooniliselt)

matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022 

eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022 

eesti keel teise keelena- 28. september 2022

loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022 

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023