Pikapäevarühm Lehola õppekoht

Pikapäevarühma tegevused algavad peale ainetundide lõppu ja lõppevad hiljemalt kell 15.45.

Pikapäevarühma tegevused planeerib ja viib läbi pikapäevarühma kasvataja järgides pikapäevarühma päevakava.

Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus:

  • viibida koolimajas pikapäevarühma õpetaja järelvalve all
  • saada pikapäevarühma õpetajalt abi õppimisel
  • tegeleda koduste ülesannete täitmisega
  • veeta aega kaasõpilastega
  • osaleda huviringides

Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast lapsevanema soovil ettenähtust varem pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal. Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat, kui õpilane puudub pikapäevarühmast. Pikapäevarühma tunnid fikseeritakse elektroonilises päevikus eKool.

Pikapäevarühma saab registreerida läbi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Taotluse esitamine aadressil – https://piksel.ee/arno/laaneharju/