JUHTKOND

Direktor Kristi Põldoja tel. 6088 901/5887 4223 kristi.poldoja@laulasmaakool.ee

Juhiabi-personalispetsialist – Marii Raja, tel. 6088 900, info@laulasmaakool.ee

Majandusjuhataja abi – Heli Terasmaa heli.terasmaa@leholakool.ee

Koolimaja õppejuht – Erika Elissaar, tel. 59190749, erika.elissaar@kloogakool.ee

Projektijuht – Inga Eelmäe inga.eelmae@laulasmaakool.ee

Haridustehnoloog – Inga Mehide inga.mehide@laulasmaakool.ee

 

TUGIPERSONAL 

Eripedagoog – Age Saar age.saar@leholakool.ee

Eripedagoog – Marika Jegers marika.jegers@leholakool.ee

Sotsiaalpedagoog – 

Psühholoog –  Liis Müürsepp liis.muursepp@laulasmaakool.ee

KiVa – tiimi liikmed – Maarika Friedemann maarika.friedemann@leholakool.ee, Sirje Randmere-Tiimus sirje.randmere-tiimus@leholakool.ee
 
Kooliõde – Kertu Natka laulasmaa@eldred.ee
 
ÕPETAJAD 
 Õpetaja Õppeaine  Kontakt 
 Gerli Paavel  1. klassi klassiõpetaja gerli.paavel@leholakool.ee
Aivi Tomson  5. klassi klassiõpetaja, huvijuht  aivi.tomson@leholakool.ee
Laura Kukumägi  6. klassi klassiõpetaja; muusika õpetaja

laura.kukumagi@leholakool.ee

Jakob Põllu  2. klassi klassiõpetaja; inglise keel  jakob.pollu@leholakool.ee
Therese Evert  klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel) therese.evert@leholakool.ee
Maarika Friedemann 3. klass klassiõpetaja; vene keel maarika.friedemann@leholakool.ee
Siim Tõnisson  kehaline kasvatus siim.tonisson@leholakool.ee
Mardo Hoovi tehnoloogia õpetaja mardo.hoovi@kloogakool.ee 
Helen Lagle rahvatantsuõpetaja helen.lagle@leholakool.ee 
Sirje Randmere-Tiimus abiõpetaja sirje.randmere-tiimus@leholakool.ee
Eliis Elmik

pikapäevarühma õpetaja; kunsti õpetaja
4.klassi klassijuhataja

eliis.elmik@leholakool.ee