JUHTKOND

Kontakt – tel. 6043143 info@laulasmaakool.ee

Direktori kohusetäitja Nele Lavrikov tel. 58874223 nele.lavrikov@kloogakool.ee

Juhiabi – Marii Raja tel. 6088 900 info@laulasmaakool.ee

Majandusjuhataja abi – Ülle Tamm ulle.tamm@kloogakool.ee

Koolimaja õppejuht – Nele Lavrikov nele.lavrikov@kloogakool.ee

Huvijuht –  Mari-Liis Kirt mariliis.kirt@kloogakool.ee

Projektijuht – Inga Eelmäe inga.eelmae@laulasmaakool.ee

Haridustehnoloog – Inga Mehide inga.mehide@laulasmaakool.ee

TUGIPERSONAL

Eripedagoog/ HEV koordineerija – Karin Jantson-Viljanen tel: 53471345 karin.jantson@laulasmaakool.ee

Eripedagoog – Viire Null viire.null@kloogakool.ee

Psühholoog – Külliki Rannu kylliki.rannu@kloogakool.ee

Kooliõde –  Kertu Natka  laulasmaa@eldred.ee 

 
 
ÕPETAJAD
Õpetaja Õppeaine Kontakt
Evelin Einamann                            1.klassi klassiõpetaja; 5.-6.klassi inimeseõpetus; 5.klassi ajalugu; 5.klassi kunst   evelin.einamann@kloogakool.ee
Kaja-Astrid Reiska   2.klassi klassiõpetaja; rahvatants; 4.-6.klassi kodundus  kaja.reiska@kloogakool.ee
Eva-Marie Viira                     3.klassi klassiõpetaja; 4.klassi kunst; 5.klassi inglise keel evamarie.viira@kloogakool.ee
Nele Lavrikov   4.klassi klassijuhtaja; 4.klassi eesti keel  nele.lavrikov@kloogakool.ee
Gerli Sildam   5.klassi klassijuhataja;  4.-6.klassi loodusõpetus; 5.-6. klassi eesti keel ja kirjanuds; 6. klassi ajalugu ja ühiskonnaõpetus ning kunst gerli.sildam@kloogakool.ee
 Siim Tõnisson                     1.-3. klassi kehaline kasvatus  
Liivia Muhel   6.klassi klassijuhataja; 4.-6.klassi matemaatika   liivia.muhel@laulasmaakool.ee
Niina Peerna  5.-6.klassi vene keel  niina.peerna@laulasmaakool.ee
Kerttu Lohu 2.,3. Ja 6.klassi inglise keel   

kerttu.lohu@leholakool.ee

Jüri Rumm   4.-6.klassi kehaline kasvatus   juri.rumm@laulasmaakool.ee
Mardo Hoovi   4.-6.klassi tehnoloogiaõpetus   mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
Inga Mehide   6.klassi multimeedia     inga.mehide@laulasmaakool.ee
Danel Komp   4.-5.klassi informaatika   danel.komp@kloogakool.ee
Elviira Maasalu   1.-6.klassi muusikaõpetus elviira.maasalu@kloogakool.ee
Kärt Seisonen  4.klassi inglise keel ja abiõpetaja

kart.seisonen@kloogakool.ee

Karit Raidmets õpetaja abi  
Ulvi Saari tugiisik