MTÜ Vaikuseminutid

MTÜ Vaikuseminutid- tähelepanu ja meelerahu harjutuste programm ja mõju-uuring. Ennastjuhtiva õppija kujundamine on riiklikus haridusstrateegias seatud esikohale ning Vaikuseminutid on praktiline meetod, mis aitab nii õppijat kui ka õpetajat selle eesmärgi poole liikuda. Vaikuseminutite MTÜ eesmärgiks on pakkuda Eesti koolidele tõhusat uut metoodikat ning teadusuuringuga koguda tõenduspõhist materjali Eesti kontekstile kohandatud harjutuste mõju kohta.

Antud programmi arendusi ja mõju-uuringut toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Laulasmaa Kool liitus programmiga käesoleval õppeaastal.

Lähemalt on võimalik MTU Vaikuseminutiga tutvuda aadressil https://vaikuseminutid.ee/