Õpetajate konsultatsioonide ajad  2020/2021 õppeaastal:

Õpetaja Konsultatsioon
Svetlana Jürisaar (5.a kl.;  inglise keel, vene keel) kokkuleppel õpetajaga
Egle Kaur  (geograafia) kokkuleppel õpetajaga
Kelly Keevallik (inglise keel, inimeseõpetus) T 6.tund või kokkuleppel õpetajaga
Kristi Sui (3.b kl; eesti keel, male, kirjandus 6.a kl) ) kokkuleppel õpetajaga
Riina Talvik (bioloogia) kokkuleppel õpetajaga
Merit Eskel (inimeseõpetus, karjääriõpetus) kokkuleppel õpetajaga
Kaire Einer (8.b kl; eesti keel, kirjandus) T 8.15-9.00
Inga Mehide (matemaatika; informaatika; ettevõtlusõpetus, loovtöö alused) kokkuleppel õpetajaga
Aet Laurik ( 9.a kl; füüsika, keemia, loodusõpetus) T 8.15-9.00 kokkuleppel; R 7.tund kokkuleppel
Ülle Niinemäe (1.a kl.;  inglise keel) Kokkuleppel õpetajaga
Sirje Rints  (vene keel) E 7.tund
Kristel Chambers (7.b kl; inglise keel) E 7.tund; kokkuleppel õpetajaga
Jüri Rumm (kehaline kasvatus) Kokkuleppel õpetajaga
Silvi Sarapuu (2 kl.; õpiabi) Kokkuleppel õpetajaga
Mati Eskel (tehnoloogiaõpetus) Kokkuleppel õpetajaga
Ulvi Valle ( käsitöö; kodundus) Kokkuleppel õpetajaga
Terje Urbanik ( ajalugu; ühiskonnaõp.) Kokkuleppel õpetajaga
Aala Kraaner (8.a kl.; rahvatants, bioloogia, matemaatika, loodusõpetus ) Kokkuleppel õpetajaga
Mari-Anne Olenko ( 4.a kl.; inimeseõpetus) Kokkuleppel õpetajaga
Raily Kuum (4.b kl, inglise keel) Kokkuleppel õpetajaga
Gerli Israel (6.b kl; kehaline kasvatus) Kokkuleppel õpetajaga
Karme Beek (7. a kl; eesti keel, kirjandus) Kokkuleppel õpetajaga
Mardo Hoovi (tehnoloogiaõpetus) Kokkuleppel õpetajaga
Niina Peerna (vene keel) E 7.tund
Lea Maurer (kunst) Kokkuleppel õpetajaga
Aveli Jürimäe (lood.õp. 6.kl; rahvatants) E, K kokkuleppel
Triin Sild (3.a kl) Kokkuleppel õpetajaga
Jaana Roos (1.b kl, inglise keel, ühiskonnaõpetus, kodulugu) Kokkuleppel õpetajaga
Mall Türk (5.b kl, muusika, koorid) Kokkuleppel õpetajaga
Merit Eskel (inimeseõpetus, karjääriõpetus) E. 7.tund
Siiri Vaga (6.a kl; matemaatika) T, N 7.tund
Piret Arikainen (muusika) Kokkuleppel õpetajaga