Õpetajate konsultatsioonide ajad  2021/2022 õppeaastal:

ÕPETAJA

AEG

 

Svetlana  Jürisaar (inglise ja vene keel)

kokkuleppel

 

Eveli Habakuk (geograafia)

T ja R pikad  vahetunnid, kokkuleppel

 

Kelly Keevallik (inglise keel)

T ja K 6., 7. tund kokkuleppel

 

Kristi Sui (4. b klassijuhataja, male, inglise keel)

kokkuleppel

 

Riina Talvik (bioloogia)

T 15.45 kokkuleppel

 

Jaan Sudak (eesti keel,  kirjandus)

 

E 7. tund (üla nädala) kokkuleppel

 

Inga Mehide (ettevõtlusõpetus, matemaatika, informaatika)

kokkuleppel

 

 

Aet Laurik (loodusõpetus, keemia, füüsika)

 

E kell 8.15 eelneval kokkuleppel

 

Ülle Niinemäe (2.a klassijuhataja, inglise keel)

kokkuleppel õpetajaga

 

Sirje Rints (vene keel)

 

N 7. tund-6.a, 7.a, 7.b

K 7. tund-9.a, 9.n kokkuleppel

 

Ave Tuumalu (rahvatants)

kokkuleppel õpetajaga

 

 

Jüri Rumm (kehaline kasvatus)

 

T 15.45 kokkuleppel

 

Silvi Sarapuu (3. kl klassijuhataja)

kokkuleppel

 

Mati Eskel (tehnoloogiaõpetus)

N 5. ja 6. tund

 

Ulvi Valle (käsitöö, kunst)

 

kokkuleppel õpetajaga

 

Terje Urbanik (ajalugu, ühiskonnaõpetus, kodulugu)

 

kokkuleppel õpetajaga

Helen Aasaleht (eesti keel, kirjandus)

kokkuleppel õpetajaga

 

 

Liis Kuurme (4.a klassijuhataja, inimeseõpetus)

 

kokkuleppel õpetajaga

 

Mall Türk (muusika)

kokkuleppel õpetajaga

 

Karme Beek (eesti keel, kirjandus)

 

kokkuleppel õpetajaga

 

Raily  Kuum (1.a klassijuhataja, inglise keel, inimeseõpetus)

 

kokkuleppel õpetajaga

 

Lea Maurer  (kunst)

kokkuleppel õpetajaga)

 

Mardo Hoovi (tehnoloogiaõpetus)

 

kokkuleppel õpetajaga

 

 

Niina Peerna (vene keel)

 

R 7. tund

 

Kristel Kahro (kehaline kasvatus)

kokkuleppel õpetajaga

 

 

Kristel  Chambers (inglise keel)

kokkuleppel õpetajaga

 

Triin Sild (1. b klassijuhataja, inglise keel)

PPR ajal kokkuleppel

Jaana Roos (2.b klassijuhataja, ühiskonnaõpetus, inglise keel)

kokkuleppel õpetajaga

Piret Arikainen (muusika)

 

kokkuleppel õpetajaga

Merit Eskel (inimeseõpetus, karjääriõpetus)

kokkuleppel õpetajaga

Siiri Vaga (matemaatika)

 

kokkuleppel õpetajaga

Kadi Mäekuusk

 

kokkuleppel õpetajaga

Jaago-Mait Arusoo (ajalugu, ühiskonnaõpetus)

 

T, K kokkuleppel õpetajaga

Virve Kurbel

 

N kokkuleppel õpetajaga

Evelin Laht (loodusõpetus, matemaatika)

N 6. tund, kokkuleppel õpetajaga