Õpetajate konsultatsioonide ajad  2022/2023 õppeaastal:

ÕPETAJA

AEG

Svetlana Jürisaar (inglise ja vene keel)

kokkuleppel õpetajaga

Kelly Keevallik (inglise keel, eesti keel, kirjandus)

T-R 6.-7. tund kokkuleppel õpetajaga

Kristi Sui (1.b kl, inglise keel)

E-R kokkuleppel õpetajaga

Riina Talvik (bioloogia)

T kell 15.35  või kokkuleppel õpetajaga

Inga Mehide (ettevõtlusõpetus, matemaatika, informaatika, multimeedia)

K, R kokkuleppel õpetajaga

Aet Laurik (6.b kl, loodusõpetus, keemia, füüsika)

E kell 8.15-9.00

Ülle Niinemäe (3.a kl)

E, T, N, R kokkuleppel õpetajaga

Sirje Rints (vene keel)

K-N kell 14.50-15.35

Ave Tuumalu (rahvatants)

kokkuleppel õpetajaga

Jüri Rumm (kehaline kasvatus)

kokkuleppel õpetajaga

Silvi Sarapuu (4. kl, õpiabi)

kokkuleppel õpetajaga

Mati Eskel (tehnoloogiaõpetus)

kokkuleppel õpetajaga

Ulvi Valle (käsitöö ja kodundus)

kokkuleppel õpetajaga

Terje Urbanik (6.a kl, ajalugu, ühiskonnaõpetus)

kokkuleppel õpetajaga

Mall Türk (muusika)

kokkuleppel õpetajaga

Raily  Kuum (2.a kl, inglise keel, eesti keel, kirjandus)

kokkuleppel õpetajaga

Lea Maurer  (kunst)

K kokkuleppel õpetajaga

Mardo Hoovi (tehnoloogiaõpetus)

E, T kokkuleppel õpetajaga

Niina Peerna (vene keel)

R kell 14.50-15.35

Kristel Kais (kehaline kasvatus)

kokkuleppel õpetajaga

Kristel  Chambers (9.b kl, inglise keel)

kokkuleppel õpetajaga

Jaana Roos (3.b kl, ühiskonnaõpetus, inglise keel, eesti keel, kirjandus)

kokkuleppel õpetajaga

Piret Arikainen (muusika)

kokkuleppel õpetajaga

Merit Eskel (inimeseõpetus, karjääriõpetus)

kokkuleppel õpetajaga

Siiri Vaga (8.a kl, matemaatika)

kokkuleppel õpetajaga

Kadi Mäekuusk (8.b kl, loodusained)

E kell 14.50-15.35 kokkuleppel õpetajaga

Jaago-Mait Arusoo (ajalugu, ühiskonnaõpetus)

kokkuleppel õpetajaga

Evelin Laht (loodusõpetus, matemaatika)

kokkuleppel õpetajaga

Triin Sild (2.b kl, inglise keel, inimeseõpetus)

kokkuleppel õpetajaga

Ljubov Erik (1.a kl)

kokkuleppel õpetajaga

Agnes Kitt (matemaatika)

kokkuleppel õpetajaga

Krista Jaanus (7.c kl, kirjandus)

kokkuleppel õpetajaga

Carmela Sirvi (5.b kl, eesti keel, kirjandus)

E, T, N kell 14.50-15.35  kokkuleppel õpetajaga

Urmas Espenberg (kirjandus)

kokkuleppel õpetajaga

Nika Kalantar (inglise keel)

T-R kell 8.00 või kokkuleppel õpetajaga