Pikapäevarühm

Pikapäevarühma tegevused algavad 1.-6. klassidele peale ainetundide lõppu ja lõppevad hiljemalt kell 14.40.

Pikapäevarühma tegevused planeerib ja viib läbi pikapäevarühma kasvataja järgides pikapäevarühma päevakava.

Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus:

  • viibida koolimajas pikapäevarühma õpetaja järelvalve all
  • saada pikapäevarühma õpetajalt abi õppimisel
  • tegeleda koduste ülesannete täitmisega
  • veeta aega kaasõpilastega
  • osaleda huviringides

Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast lapsevanema soovil ettenähtust varem pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal. Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat, kui õpilane puudub pikapäevarühmast. Pikapäevarühma tunnid fikseeritakse elektroonilises päevikus eKool/Stuudium

Pikapäevarühma saab registreerida läbi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Taotluse esitamine aadressil – https://piksel.ee/arno/laaneharju/