Klooga koolimaja õpetajate kontaktid

Õpetaja Õppeaine Kontakt
Kadi Komp

1.klassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kunsti-ja tööõpetus, 3. kl. kunsti-ja tööõpetus

kadi.komp@kloogakool.ee
Evelin Einamann 2. klassi klassijuhataja, eesti keel,matemaatika, loodus-ja inimeseõpetus, kunsti-ja tööõpetus 2.-3. kl. inglise keel evelin.einamann@kloogakool.ee
Gerli Paavel 3. klassi klassijuhataja, 3.-6. kl. matemaatika, 5. kl. informaatika gerli.paavel@kloogakool.ee

Külli Veerme

4.-6. klassi klassijuhataja, 3. kl. eesti keel, 3.-6. kl. inimese-ja loodusõpetus, 5.-6. kl. ajalugu, 6. kl. ühiskonnaõpetus, 4.-6. kl. kunstiõpetus  info@kloogakool.ee
Inna Pahv 4.-6. kl. inglise keel  inna.pahv@kloogakool.ee
Jane Kiiskman 4.-6. kl. eesti keel/kirjandus;
6. kl. loovtööde alused
 jane.kiiskman@kloogakool.ee
Meeta Morozov 1.-6. kl. muusikaõpetus  meeta.morozov@kloogakool.ee
Jüri Rumm 1.-6. kl kehaline kasvatus  juri.rumm@laulasmaakool.ee
Jane Kuusalu  rahvatants jane.kuusalu@kloogakool.ee
Mardo Hoovi 4.-6. kl tehnoloogiaõpetus mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
Niina Peerna 5.-6. kl. inglise keel, 4.-5. kl. käsitöö ja kodundus niina.peerna@laulasmaakool.ee

Lehola koolimaja õpetajate kontaktid

 Õpetaja Õppeaine  Kontakt 
 Nele Truubon  1. klassi klassijuhataja ja oma klassi õppeained lapsehoolduspuhkusel
Eliis Elmik  1. klassi klassiõpetaja eliis.elmik@leholakool.ee
 Riina Talvis  2. klassi klassijuhataja ja põhiained; 2.-6. klassi inglise keel  riina.talvis@leholakool.ee
 Varje Mägi

 3. klassi klassijuhataja ja põhiained; 5.-6. klassi tüdrukute käsitöö;

4. klassi informaatika

varje.magi@leholakool.ee 
 Maarika Friedemann

4. klassi klassijuhataja ja põhiained;

5. ja 6. klassi loodusõpetus ning vene keel

 maarika.friedemann@leholakool.ee
 Aivi Tomson  5 ja 6 klassi klassijuhataja ja põhiained;  2.-6. klassi kehaline kasvatus aivi.tomson@leholakool.ee 
 Jelena Perepeljatnik  muusikaõpetaja jelena.perepeljatnik@leholakool.ee 
 Jaana Roos rahvatantsu õpetaja jaana.roos@laulasmaakool.ee
 Mati Eskel tehnoloogiaõpetuse õpetaja mati.eskel@laulasmaakool.ee 

 

Laulasmaa koolimaja õpetajate kontaktid

Õpetaja Õppeaine Kontakt

Maris Vaher

1. a klass

maris.vaher@laulasmaakool.ee

Kristi Sui

1. b klass, matemaatika 

kristi.sui@laulasmaakool.ee

Mari- Anne Olenko

2. a klass; kehaline kasvatus

marianne.olenko@laulasmaakool.ee

Lilian Kuusik 2. b klass lilian.kuusik@laulasmaakool.ee
Ülle Niinemäe 3. a klass; inglise keel ulle.niinemae@laulasmaakool.ee
Jaana Roos 3. b klass; rahvatants, liiklusõpetus  jaana.roos@laulasmaakool.ee
Silvi Sarapuu 4. a klass; õpiabi 1.-4. klass  silvi.sarapuu@laulasmaakool.ee
Triin Sild 4. b klass, matemaatika   triin.sild@laulasmaakool.ee
Kelly Keevallik  õppealajuhataja, inglise keel  kelly.keevallik@laulasmaakool.ee
Karme Beek 5. a klass, eesti keel ja kirjandus karme.beek@laulasmaakool.ee
Kristel Chambers 5. b klass; inglise keel  aala.kraaner@laulasmaakool.ee
Aala Kraaner 6. a klass, rahvatants aala.kraaner@laulasmaakool.ee
Kaire Einer 6. b klass; eesti keel; kirjandus  kaire.einer@laulasmaakool.ee
Aet Laurik 7. a klass; füüsika, keemia, loodusõpetus  aet.laurik@laulasmaakool.ee
 Karin Jantson-Viljanen 7. b klass; sekretär, matemaatika  info@laulasmaakool.ee
Sille Ojastu 8. a klass;muusika; mudilaskoor, lastekoor  sille.ojastu@laulasmaakool.ee
 Svetlana Jürisaar 8. b klass; inglise keel  svetlana.jurisaar@laulasmaakool.ee
Terje Urbanik 9. klass; ajalugu, ühiskonnaõp.;    terje.urbanik@laulasmaakool.ee
Sirje Rints vene keel  sirje.rints@laulasmaakool.ee 
Aveli Vellerind rahvatants aveli.vellerind@laulasmaakool.ee
 Kristel Chambers  inglise keel kristel.chambers@laulasmaakool.ee
 Kristiina Vähk huvijuht kristiina.vahk@laulasmaakool.ee
 Niina Peerna  vene keel   niina.peerna@laulasmaakool.ee
Karme Beek eesti keel; kirjandus

 karme.beek@laulasmaakool.ee

Mardo Hoovi tehnoloogiaõpetus 4.-5. klass   mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
Ruth Rumask füüsika; keemia; loodusõpetus lapsehoolduspuhkusel
Riina Talvik bioloogia  riina.talvik@laulasmaakool.ee
 Egle Kaur geograafia; loodusõpetus  egle.kaur@laulasmaakool.ee
Inga Mehide matemaatika; informaatika; ettevõtlusõpetus; haridustehnoloog  inga.mehide@laulasmaakool.ee
 Piret Arikainen  muusika   piret.arikainen@laulasmaakool.ee
 Ulvi Valle  käsitöö ja kodundus  ulvi.valle@laulasmaakool.ee
 Mati Eskel  tehnoloogiaõpetus  mati.eskel@laulasmaakool.ee
 Lea Maurer  kunst  lea.maurer@laulasmaakool.ee
 Anne- Ly Lutter  karjääriõpetus; psühholoog  anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee
Kaisa Kirikal kehaline kasvatus  kaisa.kirikal@laulasmaakool.ee
Jüri Rumm kehaline kasvatus  juri.rumm@laulasmaakool.ee
Krista Jaanus eripedagoog, matemaatika  krista.jaanus@laulasmaakool.ee
Liivia Muhel PPR; abiõpetaja, matemaatika  liivia.muhel@laulasmaakool.ee
Pille Möll logopeed  pille.moll@laulasmaakool.ee
Anne Mänd PPR  anne.mand@laulasmaakool.ee