Klooga koolimaja õpetajate kontaktid

Õpetaja Õppeaine Kontakt
Külli Veerme

2.- 3.kl. klassijuhataja;
2. – 3. kl. eesti keel;
2.-3. kla loodus- ja inimeseõpetus;
6. kl. ajalugu, loodusõpetus;             4. kl loodusõpetus

info@kloogakool.ee
Merike Irv 4.– 6. kl. klassijuhataja;
1.-6. kl. eesti keel vene pool;
6. kl. vene keel eesti pool;
3. kl. kunsti- ja tööõpetus;
4. kl inimeseõpetus;
6. kl ühiskonnaõpetus;
1.-6. kl. muusikaõpetus vene pool
merike.irv@kloogakool.ee
Evelin Einamann 1. kl. klassijuhataja;
1. kl. eesti keel, matemaatika, loodusõpetus;
1.-2. kl. kunsti- ja tööõpetus
evelin.einamann@kloogakool.ee

Gerli Paavel

2.-6. kl matemaatika;
4.-6. kl. kehaline kasvatus;
4.-6. kl. käsitöö;
4.-6. kl. kunstiõpetus;
 gerli.paavel@kloogakool.ee
Inna Ovtšinnikova 1.-2. kl klassijuhataja vene pool;
1.-2. kl emakeel, matemaatika, vene pool;
2.- 6. kl. inglise keel eesti pool;
3.- 6. kl inglise keel vene pool
 inna.ovtsinnikova@kloogakool.ee
Jane Kiiskman 4.-6. kl. eesti keel/kirjandus;
6. kl. loovtööde alused
 jane.kiiskman@kloogakool.ee
Meeta Morozov 1.-6. kl. muusikaõpetus eesti pool meeta.morozov@kloogakool.ee
Jüri Rumm 1.-3. kl kehaline kasvatus  juri.rumm@laulasmaakool.ee
Jaana Roos 1.-2. kl rahvatants jaana.roos@laulasmaakool.ee
Mati Eskel 4.-6. kl tehnoloogiaõpetus mati.eskel@laulasmaakool.ee

Lehola koolimaja õpetajate kontaktid

 Õpetaja Õppeaine  Kontakt 
 Nele Truubon  1. klassi klassijuhataja ja oma klassi õppeained lapsehoolduspuhkusel
Eliis Elmik  1. klassi klassiõpetaja eliis.elmik@leholakool.ee
 Riina Talvis  2. klassi klassijuhataja ja põhiained; 2.-6. klassi inglise keel  riina.talvis@leholakool.ee
 Varje Mägi

 3. klassi klassijuhataja ja põhiained; 5.-6. klassi tüdrukute käsitöö;

4. klassi informaatika

varje.magi@leholakool.ee 
 Maarika Friedemann

4. klassi klassijuhataja ja põhiained;

5. ja 6. klassi loodusõpetus ning vene keel

 maarika.friedemann@leholakool.ee
 Aivi Tomson  5 ja 6 klassi klassijuhataja ja põhiained;  2.-6. klassi kehaline kasvatus aivi.tomson@leholakool.ee 
 Jelena Perepeljatnik  muusikaõpetaja jelena.perepeljatnik@leholakool.ee 
 Jaana Roos rahvatantsu õpetaja jaana.roos@laulasmaakool.ee
 Mati Eskel tehnoloogiaõpetuse õpetaja mati.eskel@laulasmaakool.ee 

 

Laulasmaa koolimaja õpetajate kontaktid

Õpetaja Õppeaine Kontakt
Mari- Anne Olenko 1. a klass; kehaline kasvatus; liiklusõpetus marianne.olenko@laulasmaakool.ee
Lilian Kuusik 1. b klass lilian.kuusik@laulasmaakool.ee
Ülle Niinemäe 2. a klass; inglise keel ulle.niinemae@laulasmaakool.ee
Jaana Roos 2. b klass; rahvatants 2. klassid  jaana.roos@laulasmaakool.ee
Silvi Sarapuu 3. a klass; õpiabi 1.-4. klass  silvi.sarapuu@laulasmaakool.ee
Triin Sild 3. b klass  triin.sild@laulasmaakool.ee
Kelly Keevallik 4. a klass; õppealajuhataja  kelly.keevallik@laulasmaakool.ee
Kristi Sui 4. b klass; matemaatika; robootika; male  kristi.sui@laulasmaakool.ee
Aala Kraaner 5. a klass; rahvatants  aala.kraaner@laulasmaakool.ee
Raily Kuum klassiõpetaja  lapsehoolduspuhkusel
Kaire Einer 5. b klass; eesti keel; kirjandus  kaire.einer@laulasmaakool.ee
Marliis Pomerants 6. a klass; matemaatika  marliis.pomerants@laulasmaakool.ee
 Karin Jantson-Viljanen 6. b klass; sekretär  info@laulasmaakool.ee
Sille Ojastu 7. a klass;muusika; mudilaskoor  sille.ojastu@laulasmaakool.ee
 Svetlana Jürisaar 7. b klass; inglise keel  svetlana.jurisaar@laulasmaakool.ee
Terje Urbanik 8. klass; ajalugu, ühiskonnaõp.; loovtöö alused  terje.urbanik@laulasmaakool.ee
Sirje Rints 9. klass; vene keel  sirje.rints@laulasmaakool.ee 
 Hestia Rindla direktori kt;  inglise keel  hestia.rindla@laulasmaakool.ee
 Kristel Chambers  inglise keel kristel.chambers@laulasmaakool.ee
 Gethe Kooli huvijuht; 3. klassi inglise keel; inimeseõpetus  gethe.kooli@laulasmaakool.ee
 Niina Peerna  vene keel   niina.peerna@laulasmaakool.ee
Karme Beek eesti keel; kirjandus

 karme.beek@laulasmaakool.ee

Hasso Hirvesoo füüsika; keemia; loodusõpetus   hasso.hirvesoo@laulasmaakool.ee
Ruth Rumask füüsika; keemia; loodusõpetus lapsehoolduspuhkusel
Riina Talvik bioloogia  riina.talvik@laulasmaakool.ee
 Egle Kaur geograafia; loodusõpetus  egle.kaur@laulasmaakool.ee
Inga Mehide matemaatika; informaatika; ettevõtlusõpetus; haridustehnoloog  inga.mehide@laulasmaakool.ee
 Piret Arikainen  muusika 1. klassid; mudilaskoor  piret.arikainen@laulasmaakool.ee
 Ulvi Valle  käsitöö ja kodundus  ulvi.valle@laulasmaakool.ee
 Mati Eskel  tehnoloogiaõpetus  mati.eskel@laulasmaakool.ee
 Lea Maurer  kunst  lea.maurer@laulasmaakool.ee
 Anne- Ly Lutter  karjääriõpetus; psühholoog  anne-ly.lutter@laulasmaakool.ee
Kaisa Kirikal kehaline kasvatus  kaisa.kirikal@laulasmaakool.ee
Jüri Rumm kehaline kasvatus  juri.rumm@laulasmaakool.ee
Krista Jaanus eripedagoog  krista.jaanus@laulasmaakool.ee
Liivia Muhel PPR; abiõpetaja  liivia.muhel@laulasmaakool.ee
Pille Möll logopeed  pille.moll@laulasmaakool.ee
Anne Mänd PPR  anne.mand@laulasmaakool.ee