JUHTKOND

Kontakt- tel. 6043143 info@laulasmaakool.ee

Direktori – Kadi Mäekuusk tel. 6088 901 kadi.maekuusk@laulasmaakool.ee

Sekretär – tel. 6088 900 info@laulasmaakool.ee

Majandusjuhataja abi – 

Koolimaja õppejuht – Helen Aasaleht helen.aasaleht@kloogakool.ee

Huvijuht –  Mari-Liis Kirt mariliis.kirt@kloogakool.ee

Projektijuht – Inga Eelmäe inga.eelmae@laulasmaakool.ee

Haridustehnoloog – Inga Mehide inga.mehide@laulasmaakool.ee

TUGIPERSONAL

Eripedagoog/ HEV koordineerija – Karin Jantson-Viljanen tel: 53471345 karin.jantson@laulasmaakool.ee

Eripedagoog – Viire Null viire.null@kloogakool.ee

Psühholoog – Liis Müürsepp liis.muursepp@laulasmaakool.ee

Sotsiaalpedagoog – Kristel Talvet kristel.talvet@leholakool.ee

Kooliõde –  Kertu Natka  laulasmaa@eldred.ee 

 
 
ÕPETAJAD
 
Õpetaja Õppeaine Kontakt
  3. klassi klassiõpetaja, 2.klassi inglise keel, 4.-5. klass kunstiõpetus,  5.-6. klass inimeseõpetus
kadi.komp@kloogakool.ee
 Danel Komp
 5. klass informaatika
danel.komp@kloogakool.ee
Gerli Sildam
4. klassi klassiõpetaja, 5.-6. klass loodusõpetus
gerli.sildam@kloogakool.ee
Liivia Muhel 5.-6.klassi matemaatika, 5. klassi klassijuhataja liivia.muhel@laulasmaakool.ee
Helen Aasaleht 5.-6. klass eesti keel ja kirjandus,  6. klass ajalugu  helenaasaleht@kloogakool.ee
Kaja Reiska 1. klassi klassiõpetaja, rahvatants, 4.-6. klass kodundus kaja.reiska@kloogakool.ee
Lilian Kuusik 2. klassi klassiõpetaja  lilian.kuusik@kloogakool.ee
Elviira Maasalu 1.-6. klassi muusikaõpetus  elviira.maasalu@kloogakool.ee
Jüri Rumm 1. ja 4.-6. klassi kehaline kasvatus  juri.rumm@laulasmaakool.ee
Inga Mehide
 loovtöö alused
inga.mehide@laulasmaakool.ee
Mardo Hoovi 4.-6. klassi tehnoloogiaõpetus mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
Niina Peerna 5.-6. kl. vene keel, 6. klass klassijuhataja
niina.peerna@laulasmaakool.ee
Mari Breiberg 3.-6. klass inglise keel mari.breiberg@kloogakool.ee