JUHTKOND

Kontakt- tel. 6043143 info@laulasmaakool.ee

Direktori kt – Kadi-Ingel Kungla tel. 6088 901 kadi-ingel.kungla@laulasmaakool.ee

Sekretär – Maaris Paukson tel. 6088 900 info@laulasmaakool.ee

Majandusjuhataja abi – Oksana Hiis oksana.hiis@kloogakool.ee

Koolimaja õppejuht – Helen Aasaleht helen.aasaleht@kloogakool.ee

Huvijuht –  Mari-Liis Kirt mariliis.kirt@kloogakool.ee

Projektijuht – Inga Eelmäe inga.eelmae@laulasmaakool.ee

Haridustehnoloog – Inga Mehide inga.mehide@laulasmaakool.ee

 

TUGIPERSONAL

Logopeed – Siiri Kliss siiri.kliss@kloogakool.ee

Eripedagoog – Viire Null viire.null@kloogakool.ee

Kooliõde –  Kertu Natka  kertu.natka@laulasmaakool.ee 

 
 
ÕPETAJAD
 
Õpetaja Õppeaine Kontakt

Kadi Komp

2. klassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kunsti-ja tööõpetus, 6. kl ühiskonnaõpetus, 4.-6. klassi kunstiõpetus, 4. klass kodundus

kadi.komp@kloogakool.ee
Triin Sild 3. klassi klassijuhataja, eesti keel, matemaatika, loodus-ja inimeseõpetus, kunsti-ja tööõpetus,   triin.sild@kloogakool.ee
Liivia Muhel

4.-6.klassi matemaatika, 4. klassi klassijuhataja

liivia.muhel@laulasmaakool.ee

Helen Aasaleht

4.-6. klass eesti keel ja kirjandus, 6. klass loovtööde alused, 5.-6. klass ajalugu, 4. klassi inimeseõpetus  helenaasaleht@kloogakool.ee
Karit Raidmets 5.-6. klass kodundus karit.raidmets@kloogakool.ee
Lilian Kuusik 1. klassi klassijuhataja ja klassiõpetaja, pikapäevarühm  lilian.kuusik@kloogakool.ee
Elviira Maasalu 1.-6. klassi muusikaõpetus  elviira.maasalu@kloogakool.ee
Jüri Rumm 4.-6. klassi kehaline kasvatus  juri.rumm@laulasmaakool.ee
Jane Kuusalu  rahvatants jane.kuusalu@kloogakool.ee
Mardo Hoovi 4.-6. klassi tehnoloogiaõpetus mardo.hoovi@laulasmaakool.ee
Niina Peerna 5.-6. kl. vene keel niina.peerna@laulasmaakool.ee
Mari Breiberg 4.-6. klass inglise keel, 5.-6. klass loodusõpetus, 4. klassi loodusõpetus mari.breiberg@kloogakool.ee