JUHTKOND

Üldkontakt – tel 6088 900 info@laulasmaakool.ee

Direktori kt – Kristel Chambers tel 5887 4223/6088 901 kristel.chambers@laulasmaakool.ee 

Juhiabi-personalispetsialist – Marii Raja, tel 5443 0217 marii.raja@laulasmaakool.ee

Majandusjuhataja abi – Ülle Tamm ulle.tamm@kloogakool.ee

Koolimaja õppejuht – Nele Lavrikov  nele.lavrikov@kloogakool.ee

Huvijuht –  Gerli Sildam  gerli.sildam@kloogakool.ee 

Projektijuht – Inga Eelmäe inga.eelmae@laulasmaakool.ee

Haridustehnoloog – Inga Mehide inga.mehide@laulasmaakool.ee

 

TUGIPERSONAL

Eripedagoog/HEV koordineerija – Karin Jantson-Viljanen, tel 53471345, karin.jantson@laulasmaakool.ee

Eripedagoog – Viire Null viire.null@kloogakool.ee

Psühholoog – Külliki Rannu kylliki.rannu@kloogakool.ee

KiVa meeskond – Nele Lavrikov, Riina Talvis, Evelin Einamann, Külliki Rannu kiva@laulasmaakool.ee 
 
Kooliõde –  Kertu Natka  laulasmaa@eldred.ee 
 
ÕPETAJAD
Õpetaja Õppeaine Kontakt
Riina Talvis

1.klassi klassiõpetaja; 4.klassi matemaatika; 5.klassi ajalugu ja inimeseõpetus; 5.klassi loodusõpetus; eelkool

riina.talvis@kloogakool.ee
Evelin Einamann                           

– 

emapuhkusel
Kristel Kõrvits

2.klassi klassiõpetaja

kristel.korvits@kloogakool.ee
Kaja-Astrid Reiska   3.klassi klassiõpetaja; rahvatants; 4.-6.klassi kodundus  kaja.reiska@kloogakool.ee
Eva-Marie Viira                     4.klassi klassijuhataja ja eesti keel; 4.-6.klassi kunst; 1.klassi inglise keel ja 3.-6.klassi inglise keel eva.marie.viira@kloogakool.ee
Nele Lavrikov   5.klassi klassijuhtaja; 5.klassi eesti keel ja kirjandus nele.lavrikov@kloogakool.ee
Gerli Sildam  

6.klassi klassijuhataja;  6.klassi loodusõpetus; eesti keel ja kirjandus;

6.klassi inimese- ja ühiskonnaõpetus

gerli.sildam@kloogakool.ee
 Siim Tõnisson                     1.-6. klassi kehaline kasvatus siim.tonisson@leholakool.ee  
Liivia Muhel  

 5.-6.klassi matemaatika; 

1.klassi abiõpetaja;

6.klassi ajalugu

liivia.muhel@kloogakool.ee
Niina Peerna  5.-6.klassi vene keel  niina.peerna@laulasmaakool.ee
Kerttu Lohu

2.-6.klassi inglise keel

kerttu.lohu@leholakool.ee

Mardo Hoovi   4.-6.klassi tehnoloogiaõpetus   mardo.hoovi@kloogakool.ee
Inga Mehide   6.klassi multimeedia     inga.mehide@laulasmaakool.ee
Danel Komp   4.-5.klassi informaatika   danel.komp@kloogakool.ee
Elviira Maasalu   1.-6.klassi muusikaõpetus elviira.maasalu@kloogakool.ee
Kärt Seisonen abiõpetaja

kart.seisonen@kloogakool.ee

Karit Raidmets õpetaja abi karit.raidmets@kloogakool.ee
Ulvi Saari tugiisik