• Osalemine laulu-ja tantsupidudel
  XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm”, XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“, meeste tantsupidu „KOLM“ , naiste tantsupidu „Mehe lugu“ ja XII noorte laulu-ja tantsupidu „Mina jään“ ja Harjumaa Põlvkondade pidu. Meie koolieelikud osalesid III Eesti eelkooliealiste laste tantsupeol „Kodutee“ ja rahvusvahelisel pärimuskultuuripäeval BALTICA.
  Igal aastal 29. aprillil tähistatakse rahvusvahelist tantsupäeva. ERRSi tiitel 2016. aastal Laulasmaa Koolile „Kõige kokkuhoidvam Kikkapuu“ ja 2017. aastal „Parim põhikool“.
 • Osalemine võimlemispidudel
  2015. aastal osalesime Tallinna XVII võimlemispeol „MÄNG“ ja 2016. aastal V üle-eestilisel võimlemispeol „Hingelind“
 • 2015.-2017. aastal osales Laulasmaa Kooli tugikeskus ja lasteaia õpetajad Archimedese Erasmus+ projektis “Vabalava”, mis aitab parandada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust. Projekti eesmärkideks oli arendada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust läbi draama ja foorumteatri metoodika. Koolieelikutele ja 1. klassi õpilastele korraldati foorumteatri etendus, mille tulemusel mõistsid kolleegid foorumteatri kui meetodi kasulikust oma õppetöös. Projekti käigus said õpetajad osaleda kahel koolitusel, mis mõlemad toimusid Horvaatias. Projekti üks lisaväärtusi oli partnerite leidmine Narva Kesklinna Gümnaasiumile Laulasmaa Kooli vanema astme õpilaste näol.

 • 2013.-2015. aastal osales Laulasmaa Kool rahvusvahelises projektis Nordplus „Think. Act. Succeed.“, milles sõpruskoolideks olid Šiauliai kool Leedust, Falkenbergi kool Rootsist ja Froya kool Norrast. Projekti eesmärgiks oli tutvuda lähemalt erinevate ametitega ning läbi karjääriplaneerimise motiveerida õpilasi edasisteks õpinguteks gümnaasiumites ja kutsekoolides, samuti tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

 • 2013.-2015. aastal osales Laulasmaa lasteaed SA Archimedese Comenius projektis „Knowing me, knowing you, knowing our roots for the future“, mille käigus külastati erinevaid sõprusriike: Hispaania, Belgia, Soome, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Küpros. Projekti eesmärgiks oli tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

 • 2013.-2014. õppeaastal osalesid õpilased edukalt koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil ja arenguprogrammis ENTRUM.