2017.-2018. õppeaasta

 •  Eesti Kultuurkapitali toel Laulasmaa Kooli mudilaskoori osalemine rahvusvahelisel koorifestivalil Leedus „Kaunas Cantat“. Festival toimub 03.-06. mail 2018. aastal Kaunases, Leedus. Festivali korraldab Leedus registreeritud ühing „VŠĮ Lituania Cantat“. Kaunas Cantat on välja kasvanud Leedu kammerkooride festivalist „Cantate Domino“, mis sel aastal toimub juba 25ndat korda. Alates 2011. aastast korraldab VŠĮ Lituania Cantat ka Kaunas Cantati. Ühingu tegevus on suunatud rahvusvaheliste festivalide korraldamisele pakkudes seeläbi võimaluse tutvustada rahvuslikku kultuuri üle maailma.

 •  Laulasmaa koolimaja eTwinningu projekt „European postcards”

Projektipartneriteks erinevad Euroopa riikide koolid. Projekti eesmärgiks on arendada inglise keele oskust, mõista selle keele oskuse vajalikkust ja saada teadmisi erinevatest riikidest, kultuuridest, keeltest, elust. Laulasmaa Kool on ainuke kool, kes selles projektis Eestit esindab. Projektis osaleb Laulasmaa koolimaja 4. b klass õpetaja Kristi Sui juhendamisel, Lehola koolimaja 5 ja 6 klass õpetaja Aivi Tomsoni juhendamisel. Projekti lõppedes on kogu kooliperel võimalik osa saada suurest Euroopa kaardist ja saadetud postkaartidest, mis on kinnitatud vastava riigi juurde.

Laulasmaa lasteaia eTwinningu projekt „Smurfid Euroopas”

Projektipartneriks Prantsusmaa Le Val-Saint-Pere linna kool Ecole Antoine de Saint Exupery ja seal õppivad 7-aastased lapsed. Projekti idee on vastastikune riikide tutvustamine.

 • Taimekasvatusprojekt „Kurgisõbrad“

Lehola koolimaja 2. ja 3 klassi ja 5. ja 6. klassi lapsed, Laulasmaa lasteaed Tarekese lapsed võtavad osa Räpina Aianduskooli algatatud taimekasvatusprojektist “Kurgisõbrad”. Üheskoos kasvatavad seemnest hariliku kurgi ja mehhiko pisikurgi. Projekti kohta võib infot lugeda Räpina Aianduskooli kodulehelt.
Laulasmaa laseteaia Tarekese laste kurgikasvatusel saab silma peal hoida http://pisikesedpollumehed.blogspot.com.ee/
Ära hinda päeva saagi järgi, mida kogud, vaid seemnete järgi, mida külvad. (Robert Louis Stevenson)

 • SA Archimedes-Noorteagentuuri programm „Noortekohtumised” toetab Laulasmaa Kooli ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilaste koostööprojekti juba kolmandat õppeaastat.

 

2015.-2016. õppeaastal oli projekti alateemaks „Loodusega sõbraks”, mis pälvis ka tunnustuse aasta uustulnuka kategoorias.
2016.-2017. õppeaastal oli projekti alateemaks „Ole positiivne, ütle depressioonile EI!”.
2017.-2018. õppeaastal on projekti alateemaks „Terves kehas terve vaim”. Projektis osalevad aktiivsed III kooliastme õpilased huvijuht Gethe Kooli eestvedamisel.

 • 2016.-2018. aastal Laulasmaa lasteaia projekt “Rõõmus laps”. Partnerkooliks on Soomes asuv Kauhava vald ja seal olevad lasteaiad. Projekt on 2- aastane. Projekti eesmärgiks on saada kogemusi käitumishäirete ja keskendumisraskustega laste õpetamise meetoditest, õppevahenditest ja tugisüsteemidest. Projekti eestvedajaks lasteaia õppealajuhataja Ülle Krabo.
 • 2016.-2021. aastal projekt “Sõpruskoolid” Laulasmaa Kooli ja Valgevene Minski Keskkooliga nr 48. 5-aastase projekti keskmes on elu ja koostöö õpilaste (13-15 a) ja õpetajate vahel kahes koolis ja kahel maal – kool kui elu- ja õpikeskkond. Projekti toetavad Valgevene Saatkond Eestis ja Eesti Saatkond Valgevenes, Valgevene Õppe-ja Arengukeskus, “EVA-Studiorum” Eestis ning Rahvusvähemuste Keskus “Radzima”. Projekti eestvedajaks õpetaja Niina Peerna.
 • 2010. aastal sai alguse projekt „Kolme Mereäärse Kooli Koostöö“. Projekt on sidunud Laulasmaa Kooli, Muhu Põhikooli ja Pärnu Raeküla Kooli õppe-ja kasvatustöö osaliselt kõikidel tasanditel, milles ühistegevused õppeaasta vältel. 
 • Laulasmaa lasteaia sõpruslasteaiad on Maardu lasteaed Rõõm, Pangapealse lasteaed, Tallinna Komeedi ja Tammetõru lasteaiad. Peamiseks pidepunktiks pärimuskultuuri viljelemine.
 • KEAT

“Kaitse end ja aita teist” on 6. klasside õpilastele mõeldud koolitusprogramm, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Koolitus lõppeb võistluspäevaga, kus korratakse üle teooriatundides õpitu, tehakse temaatilisi teatevõistlusi ja viiakse läbi muid lõbusaid tegevusi- toimub ohutuslaager.

 • KIK

Keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid Laulasmaa Koolile. KIKi ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid koolile ja lasteaiale keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks.

 • HITSA

HITSA ehk Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Digipeegli taotlusvooru abil digitaristut täiendamine ja õpetajate koolitamine ning üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmis osalemine.

 • PRIA

Laulasmaa Kool kuulub Tervist Edendavate Koolide ja Lasteaedade võrgustikku. PRIA ehk Põllumajanduse Registrite Infosüsteemi Amet pakub koolipiima- ning koolipuuvilja- ja köögiviljatoetust koolidele ja lasteaedadele, et võimaldada koolides ja lasteaedades mitmekesisemat ja tervislikumat toitu.

       

 • SA Innove

Laulasmaa Kooli osalemine taotlusvoorudes „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“.

Projektide „Lõimitud aine- ja keeleõpe Laulasmaa Koolis“ ja „Raplamaa parim praktika“ rahastamine lasteaia-ja kooliõpetajate ning tugispetsialistide koolitamiseks.

Laulasmaa Kool sai Turvalise Kooli tiitli 2014. aastal.

 • Karjaküla lasteaed Mesimummu rühm osaleb projektis „Tere kevad

Eesmärk: Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;

Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses;

Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

 • Kuusakoski küünlaümbristejahist võtavad sel õppeaastal osa lehola koolimaja 1. klasside õpilased ja patareijahist Lehola koolimaja 3. klasside õpilased.