2018.-2019. õppeaasta

  • Projekt “Environment Agent – what can we do together?/ Keskkonnaagent – mida me saame teha koos?”

        

Laulasmaa Kool osaleb kahel järgneval õppeaastal (2018 sügis – 2020 kevad) Erasmus+ KA2 projektis koos Myllylä (Soome) ja Mühlenredder (Saksa) koolidega.
Projekti peateemaks on Läänemere seisund ja selle äärsete riikide keskkonnahoid ning koostöö selles vallas. Õpilased uurivad, vaatlevad ja teadvustavad keskkonna- ja loodushoiuga seonduvat läbi praktiliste tegevuste ning õppematerjalide loomise. Soomes uurib veekeskkonda agent Hüljes, Saksamaa teemaks on õhu saastatus ja seda uurib agent Kajakas ning Eesti õpilaste agendiks on Sipelgas, kes uurib pinnast ja sellega seonduvat. Ühiselt luuakse õppematerjalid veeringluse temaatikas.
Projekt sisaldab kohtumisi õpetajatele ja õpilastele. Õpilastel on võimalus veeta 2019. aasta kevadel nädal Saksamaal ja kevadel 2020 nädal Soomes, majutusega sealsetes peredes. Õpilased Soomest ja Saksamaalt tulevad Eestisse 2019. aasta sügisel ning elavad meie õpilaste perede kodudes. Lisaks sõidavad õpetajad partnerriikidesse koolide ja haridussüsteemidega tutvuma ning kolleegidele oma parimaid praktikaid tutvustama ja nende kogemustest õppima.

  • Projekt “Igal lapsel oma pill”

2017.-2018. õppeaastal EV100 programmi projekt „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Laulasmaa lasteaed sai projekti raames laste rõõmuks bassksülofoni!

  • 2016.-2021. aastal projekt “Sõpruskoolid” Laulasmaa Kooli ja Valgevene Minski Keskkooliga nr 48. 5-aastase projekti keskmes on elu ja koostöö õpilaste (13-15 a) ja õpetajate vahel kahes koolis ja kahel maal – kool kui elu- ja õpikeskkond. Projekti toetavad Valgevene Saatkond Eestis ja Eesti Saatkond Valgevenes, Valgevene Õppe-ja Arengukeskus, “EVA-Studiorum” Eestis ning Rahvusvähemuste Keskus “Radzima”. Projekti eestvedajaks õpetaja Niina Peerna.

 

  • 2010. aastal sai alguse projekt „Kolme Mereäärse Kooli Koostöö“. Projekt on sidunud Laulasmaa Kooli, Muhu Põhikooli ja Pärnu Raeküla Kooli õppe-ja kasvatustöö osaliselt kõikidel tasanditel, milles ühistegevused õppeaasta vältel. 

 

  • Laulasmaa lasteaia sõpruslasteaiad on Maardu lasteaed Rõõm, Pangapealse lasteaed, Tallinna Komeedi ja Tammetõru lasteaiad. Peamiseks pidepunktiks pärimuskultuuri viljelemine.

 

  • KIK

Keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid Laulasmaa Koolile. KIKi ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid koolile ja lasteaiale keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks.

  • HITSA

          

HITSA ehk Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Digipeegli ja ProgeTiigri taotlusvoorude abil digitaristu täiendamine ja õpetajate koolitamine ning üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmis osalemine.

  • PRIA

Laulasmaa Kool kuulub Tervist Edendavate Koolide ja Lasteaedade võrgustikku. PRIA ehk Põllumajanduse Registrite Infosüsteemi Amet pakub koolipiima- ning koolipuuvilja- ja köögiviljatoetust koolidele ja lasteaedadele, et võimaldada koolides ja lasteaedades mitmekesisemat ja tervislikumat toitu.

       

Laulasmaa Kool sai Turvalise Kooli tiitli 2014. aastal.