Pikapäevarühma tegevused algavad peale ainetundide lõppu ja lõppevad hiljemalt 15.45.

Pikapäevarühma töökorraldus:

 • Pikapäevarühma tegevused planeerib ja viib läbi pikapäevarühma õpetaja järgides pikapäevarühma päevakava.
 • Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus:
 • viibida koolimajas pikapäevarühma õpetaja järelvalve all
 • saavad pikapäevarühma õpetajalt abi/tuge õppimisel
 • tegeleda koduste ülesannete täitmisega
 • veeta aega kaasõpilastega
 • osaleda huviringides
 • saada õhtuoodet
 • Õpilane võetakse pikapäevarühma ja arvatakse sealt välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 • Pikapäevarühm töötab koolipäevadel.
 • Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast lapsevanema soovil ettenähtust varem pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal.
 • Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat, kui õpilane puudub pikapäevarühmast.
 • Kui õpilane ei soovi teatud päeval õhtuoodet, teavitab vanem sellest e-posti aadressile terasmaa@leholakool.ee hiljemalt eelmise päeva õhtul. 
 • Pikapäevarühma tunnid fikseeritakse elektroonilises päevikus Stuudium

Laulasmaa Kooli õpilaste päevakava

Pikapäevarühma õpetajate graafik

RÜHM 

Päev Aeg Õpetaja
Esmaspäev  12.30 -15.45 õpetaja Eliis 
Teisipäev  13.25 -15.45 õpetaja Eliis 
Kolmapäev  12.30 -15.45 õpetaja Eliis 
Neljapäev  13.25 -15.45 õpetaja Eliis / Aivi
Reede  12.30 -15.45 õpetaja Eliis / Riina