1. Koolimaja avatakse tööpäeviti 7.45
  2. Kooli õppetundide ajad ja toitlustamine

8.15 Hommikupuder

  1. tund 8.30 – 9.15
  2. tund 9.25 – 10.10
  3. tund 10.20 – 11.05
  4. tund 11.15 – 12.00

12.00 Lõunasöök

  1. tund 12.30 – 13.15
  2. tund 13.25 – 14.10
  3. tund 14.15 – 15.00

15.00  Oode 

  1. Tunniplaan on päevakava osa ja kättesaadav aadressil: www.laulasmaakool.ee
  2. Pikapäevarühma tegevused algavad peale ainetundide lõppu ja lõppevad hiljemalt 15.45.

Pikapäevarühma töökorraldus:

  • Pikapäevarühma tegevused planeerib ja viib läbi pikapäevarühma kasvataja järgides pikapäevarühma päevakava.
  • Pikapäevarühmas on õpilasel võimalus:
  • viibida koolimajas pikapäevarühma õpetaja järelvalve all
  • saada pikapäevarühma õpetajalt õpi õppimisel
  • tegeleda koduste ülesannete täitmisega
  • veeta aega kaasõpilastega
  • osaleda huviringides
  • saada tasulist õhtuoodet
  • Õpilane võetakse pikapäevarühma ja arvatakse sealt välja lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
  • Pikapäevarühm töötab koolipäevadel.
  • Pikapäevarühma õpilased võivad lahkuda pikapäevarühmast lapsevanema soovil ettenähtust varem pikapäevarühma õpetaja teadmisel ja loal.
  • Lapsevanem teavitab pikapäevarühma õpetajat, kui õpilane puudub pikapäevarühmast.
  • Kui õpilane ei soovi teatud päeval õhtuoodet, teavitab vanem sellest e-posti aadressile terasmaa@leholakool.ee hiljemalt eelmise päeva õhtul. 
  • Pikapäevarühma õhtuoote eest tasumine toimub arvete alusel
  • Pikapäevarühma tunnid fikseeritakse elektroonilises päevikus Stuudium
  1. Huviringide tegevus algab õpilasele peale ainetundide lõppemist.
  2. Koolimaja suletakse kell 16.00
  3. Õpilasüritused lõppevad hiljemalt 21.00, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Laulasmaa Kooli õpilaste päevakava