Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Osalustasu kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes

Toidukulu katmine koolieelsetes lasteasutustes

 

Eesti Olümpiakomitee „Spordinädal 2018“ raames toimub Laulasmaa Kooli lasteaia lastele spordipäev 27. septembril 16.15-17.15 lasteaia õuealal.

Alates 17.09.2018 töötavad kõik Laulasmaa Kooli lasteaiarühmad aadressil Kloogaranna tee 20, Laulasmaa

 

Laulasmaa Kooli lasteaed ootab kõiki vanemaid, kelle laps läheb 03.09.18 esimest korda meie lasteaeda, koosolekule 21.08.18 kell 18.45 aadressil Kloogaranna tee 20. Palun kaasa võtta lapse sünnitunnistuse koopia ja tõend perearstilt lapse tervisliku seisundi kohta.

Rohkem infot ulle.krabo@laulasmaakool.ee

 

Alanud on 2018/2019. õppeaastal 1. klassi minevate õpilaste avalduste vastuvõtmine. Avalduse blankett on kättesaadav Laulasmaa Kooli kodulehelt, rühma õpetajalt ja kantseleist.
Avaldusi võtame vastu kuni 15. juunini ja enne uue õppeaasta algust alates 13. augustist. 
Avaldus esitada paberkandjal vastavasse koolimajja või digitaalselt info@kloogakool.ee, info@leholakool.ee või info@laulasmaakool.ee.

Lisaks avaldusele palume hiljemalt augustis esitada lapse tervisekaart, koolivalmiduse kaart, sünnitunnistuse koopia ning 2 dokumendi fotot.

Kooli astumise avaldus 2019/2020