Laulasmaa kooli ajalugu/tutvustus

Laulasmaa Kool on lasteaed-põhikool, mis koosneb kolmest lasteaiast ja kolmest koolimajast. 1. septembril 2017 liitusid Laulasmaa Kooliga Klooga Kool, Klooga Lasteaed ja Lehola Kool koos lasteaiaga.

Kloogal on haridust antud 1863. aastast alates. Klooga koolimajas on haridust antud 1956. aastast alates. Maja on kasutatud nii kesk-, põhi- kui ka alghariduse andmiseks nii eesti kui ka vene keeles.

Käesoleval õppeaastal tegutseb Klooga koolimaja eestikeelse 6-klassilise algkoolina, kus õpib 44 õpilast.

Klooga lasteaias on alusharidust antud 1963. aastast alates. Kuni 1995. aastani oli õppekeeleks vaid vene keel. Alates aastast 2000 on õppekeeleks olnud vaid eesti keel. Klooga lasteaias on 3 rühma, milles kohti ca 60 lapsele.

Leholas on haridust antud aastast 1872. Lehola Lasteaed-Algkool avati 1987. aastal. Käesoleval õppeaastal tegutseb Lehola koolimaja 6-klassilise algkoolina, kus õpib 57 õpilast. Lehola lasteaias on 3 rühma, milles kohti 53 lapsele. 2008. aastal avati Karjakülas Lehola Kooli lasteaia filiaal ühe lasteaiarühmaga, milles kohti 20 lapsele

Laulasmaa Kool on alguse saanud Lohusalu lasteaed-algkoolist, mis jäi arenevale piirkonnale väikeseks. 24. märtsil 2006 pandi Laulasmaal uuele koolile nurgakivi. 8. septembril 2006 alustas tööd 4- rühmaline lasteaed, milles kohti 96 lapsele. Kool avati ametlikult 2007. aasta jaanuaris. Koolis oli seitse klassi, kus õppis 49 õpilast.

Kui Laulasmaa Kool tähistas 5. sünnipäeva, õppis 1.-9. klassis juba 156 õpilast. 2011. aasta sügisest avati 1. klassi astujatele paralleelklassid, samuti avas uksed Laulasmaa Kooli lasteaia filiaal „Tareke“ kahe lasteaiarühmaga, milles kohti 32 lapsele.

Tänaseks on paralleelklassid moodustunud kuni 8. klassini ja 1.-9. klassis õpib kokku 280 õpilast. Lasteaed koosneb kuuest rühmast, milles lapsi 124. Töötajaid on kokku 82.

Laulasmaa Kool on suur ja aasta-aastalt kasvav organisatsioon, 2007. aastal avatud koolimaja on jäänud tänaseks päevaks kitsaks ning oleme juurdeehituse ootuses.

Laulasmaa Koolil on 11 aasta jooksul välja kujunenud oma kindel nägu. Me seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ning arengu eest. Lasteaias ja koolis pöörame suurt tähelepanu eesti keele ja kultuuri õppele. Lisaks tavapärastele (aine)tundidele toimub õpe läbi folkloori-, käsitöö-, kunsti- ja  rahvatantsutundide ning ringide, koduloo ja laulukoori ringide, kandle-, klaveri- ja muu pilliõppe, emakeelepäevade, etluskonkursside ja muude tähtpäevade ja projektide kaudu.

Lastel ja õpilastel on olnud võimalus õpitut esitada erinevatel tähtpäevadel ja kohalikel rahvatantsupäevadel. Sel kevadel toimub juba 11 korda rahvatantsupäev Laulasmaal, kus osalevad ka tantsijad väljastpoolt koduvalda.

Meie lapsed ja õpilased on osalenud ka suurtel rahvapidudel: XI noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm”, XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg“, samuti meeste tantsupidu „KOLM“. Meie koolieelikud osalesid III Eesti eelkooliealiste laste tantsupeol „Kodutee“ ja rahvusvahelisel pärimuskultuuripäeval BALTIC.

2017. aasta oli laste ja noorte kultuuriaasta- aeg noortel ise kultuuri teha ja kogeda.

Laulasmaa Kooli õpilased tegid ise kultuuri ja ajalugu. 2017. aasta suvel toimus XII noorte laulu-ja tantsupidu „Mina jään“. Laulasmaa Kool osales 70-liikmelise mudilaskoori, 2.-6. klasside õpilastest koosneva viie segarühmaga  suurejoonelisel rahvuslikul noortepeol.

Rahvatantsu tantsivad ka Laulasmaa Kooli õpetajad. 2016. aasta suvel osalesid õpetajad naiste tantsupeol „Mehe lugu“ ja 2017. aastal Harjumaa Põlvkondade peol.

Igal aastal 29. aprillil tähistatakse rahvusvahelist tantsupäeva. 2016. aastal tähistas seda päeva ka Laulasmaa Kool terve kooliperega. Saime tänutäheks ära märgitud kui „Kõige kokkuhoidvam Kikkapuu“. 2017. aastal märgiti meid ära, kui „Parim põhikool“.

Laulasmaa Kooli õpetus ja kasvatus pöörab tähelepanu ka maailma eri rahvaste kultuuridele. Õpe toimub läbi maailmahariduse ja rahvusvaheliste projektide, keeltenädala ja muude tegevuste. Lisatunnid on antud ajaloole ja võõrkeeltele. A-võõrkeele (inglise keel) õppimine algab 2. klassis ja B-võõrkeele (vene keel) õppimine 5. klassis.

2013.-2015. aastal osales Laulasmaa Kool rahvusvahelises projektis Nordplus „Think. Act. Succeed.“, milles sõpruskoolideks olid Šiauliai kool Leedust, Falkenbergi kool Rootsist ja Froya kool Norrast. Projekti eesmärgiks oli tutvuda lähemalt erinevate ametitega ning läbi karjääriplaneerimise motiveerida õpilasi edasisteks õpinguteks gümnaasiumites ja kutsekoolides, samuti tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

Laulasmaa Kooli lasteaed osales 2013.-2015. aastal SA Archimedese Comenius projektis „Knowing me, knowing you, knowing our roots for the future“, mille käigus külastati erinevaid sõprusriike: Hispaania, Belgia, Soome, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Küpros. Projekti eesmärgiks oli tutvuda erinevate riikide kultuuri, traditsioonide ja haridussüsteemidega ning vahetada omavahel kogemusi.

2015.-2016. õppeaastal osales Laulasmaa Kooli tugikeskus ja lasteaia õpetajad Archimedese Erasmus+ programmis  “Vabalava”, mis aitab parandada õpilaste eneseväljendusoskusi, suhtlemisoskusi ja enesetunnetust. Projekti käigus said õpetajad osaleda kahel koolitusel, mis mõlemad toimusid Horvaatias ja andsid teadmisi draamaõppest.

2016. aasta sügisel sai alguse projekt “Sõpruskoolid” Laulasmaa Kooli ja Valgevene Minski Keskkooliga nr 48. 5-aastase projekti keskmes on elu ja koostöö õpilaste (13-15 a) ja õpetajate vahel kahes koolis ja kahel maal: kool kui elu- ja õpikeskkond. Esimene kohtumine ja lepingu allkirjastamine toimus 23.09.2016 Laulasmaal, kohtumine Valgevenes on plaanitud aprillis 2017. Projekti toetavad Valgevene Saatkond Eestis ja Eesti Saatkond Valgevenes, Valgevene Õppe-ja Arengukeskus, “EVA-Studiorum” Eestis ning Rahvusvähemuste Keskus “Radzima”.

2017-2018 õppeaastal lööb Laulasmaa Kool ja lasteaed kaasa ka kahes eTwinningu projektis: „Smurfid Euroopas“ ja „European postcards“.

Oleme avatud suhteid looma nii laias maailmas kui ka kodu-Eestis. Laulasmaa Kooli lasteaed on mõnusas koostöös Maardu lasteaiaga Rõõm, Sõmeru lasteaiaga, Tabasalu lasteaiaga Tibutare ja Pangapealse lasteaiaga. Laulasmaa Kooli sõpruskoolideks on juba üle viie aastat Pärnu Raeküla Põhikool ja Muhu Põhikool- meid kolme seob „Kolme mereäärse kooli“ koostööleping. Samuti on Laulasmaa Koolile heaks projektipartneriks Narva Kesklinna Gümnaasium.

Laulasmaa Kool seisab jätkusuutliku looduskeskkonna säilimise eest, viies läbi keskkonnaalaseid ettevõtmisi, sealjuures ka koostöös Keskkonnaametiga, läbi KIKI õppeprogrammide ja rahvusvaheliste projektide, keskkonnahariduse nädala kevadel, õppekäigud, maakunsti viljelemine, õuesõppe tunnid meie kauni männimetsa all ja mere ääres. Lisatunnid on meie õppekavas antud loodusõpetusele, bioloogiale ja geograafiale.

2015.-2016. õppeaastal koostasid Laulasmaa projektipojad (grupp koolinoori) koostöös Narva Kesklinna Gümnaasiumiga SA Archimedese noortekohtumiste programmi projekti “Loodusega sõbraks”, mille eesmärk on läbi keelepraktika õppida looduses toimetulekut keskkonda kahjustamata. Noortekohtumiste projekt pälvis haridus-ja noortevaldkonna tunnustuse „Aasta uustulnuk 2016“ tänuüritusel Kuldõun 2016. 

Projekt „Loodusega sõbraks“ sai toetuse jätkuprojektiks 2016-2017 õppeaastal. Seekordne Noortekohtumiste projekti pealkirjaks oli „Ole positiivne, ütle depressioonile EI!”.

Käesoleval 2017-2018 õppeaastal on projekti alateemaks „Terves kehas terve vaim”.

2016. aastal sai alguse ka Laulasmaa Kooli lasteaia projekt „Rõõmus laps“, milles partneriks Soomes asuv Kauhava vald ja seal olevad lasteaiad. Projekti eesmärgiks on saada kogemusi käitumishäirete ja keskendumisraskustega laste õpetamise meetoditest, õppevahenditest ja tugisüsteemidest.

Tervislike eluviiside väärtustamiseks ja järgimiseks toimuvad Laulasmaa Koolis Tervist Edendavate Koolide ja Lasteaedade võrgustiku raames erinevad ettevõtmised.

2010. aasta septembrist tegutseb Laulasmaa Koolis tervisenõukogu. Tervislike eluviiside väärtustamiseks ja järgimiseks toimuvad meil spordipäevad koostöös KOViga: krossijooks ja ujumisvõistlus koostöös Laulasmaa spaga. Traditsioonilised on orienteerumisvõistlused ja elamusmängud. Kui ilmataat lubab, siis toimuvad ka suusavõistlused ja jäähoki, sest tänu toetavale kogukonnale, ettevõtjatele, lapsevanematele ja KOVile on meil koolis oma suusa- ja uisuvarustus. Toimuvad tervislike eluviiside väärtustamiseks temaatilised nädalad ja muud ettevõtmised. Igal aastal aprillis tähistame maailma tervisepäeva keskendudes erinevatele terviseteemadele. Meil on majas oma kooliõde!

Vaatamata tõsiasjale, et meil puudub võimla on meie kooli õpilased sportlikud. 2015. aasta kevadel osalesime Tallinna XVII võimlemispeol „MÄNG“ ja 2016. aasta kevadel V üle-eestilisel võimlemispeol „Hingelind“. Märkimisväärseid tulemusi on saavutatud minikäsipallivõistlustel ja sisekergejõustiku võistlustel.

Laulasmaa Kooli lasteaias tegutseb ennetusprogramm Samm-sammult, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut. Koolis tegutseb 2013. aastast KiVa (kiusamisvastane programm),  2015. aastast VEPA (käitumisoskuste mäng ehk metoodika, mis arendab võimet enda käitumist ja reaktsioone kontrollida) ja TORE (noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) ning 2018. aasta veebruaris toimus Laulasmaa Koolis üle-eestiline TORE aastakonverents.

Harju Maavalitsus on meid tunnustanud Harjumaa Turvalise Kooli tiitliga 2014. aastal.

3. klassidele toimuvad läbi õppeaasta liiklusõpetuse ringitunnid ja muud ettevõtmised, et kevadel edukalt sooritada jalgratturi juhilubade eksamid. Ka liikluskasvatuse valdkonnas on meie õpilased saavutanud märkimisväärseid tulemusi. 2013.-2014. õppeaastal osalesime projektis „Liiklustark 2014“. Tallinna ja Harjumaa koolide arvestuses saavutasime I koha.

Igal aastal osaleb meie kooli 6. klass koolitusprogrammis KEAT (Kaitse end ja aita teist). 2012. aastal saavutasid Laulasmaa Kooli õpilased maakonnas I koha. Laulasmaa Kooli 5.-9. klasside õpilased on pea igal õppeaastal edukalt osalenud ka TAIsi ennetusprogrammis „Suitsuprii klass.“

Toetamaks ettevõtlikkus-, digi- ja tehnoloogiapädevust on Laulasmaa Koolis lisatunnid antud matemaatikale, ettevõtlusõpetusele ja karjääriõpetusele, infotehnoloogia vahendite paremaks kasutamiseks toimuvad informaatika tunnid ja ringitunnid, robootika ringitunnid ja nutiring. Tihe koostöö käib Sihtasutusega HITSA, et täiendada meie digiseadmete parki ja koolitada õpetajaid. Meie õpilased on edukalt osalenud robootikavõistlustel (Junior) First Lego League ja Robotex.

2013.-2014. õppeaastal osalesid õpilased edukalt koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil ja arenguprogrammis ENTRUM.

2018. aasta 9. veebruaril toimus Laulasmaa Koolis esmakordselt e-õppepäev.

Laulasmaa Kool on arenenud kogukonda liitvaks kultuurikeskuseks. Kaunis koolimaja kutsub siin läbi viima koolitusi, kontserte, teatrifestivale. Juba mitmendat aastat toimub traditsiooniliselt Laulasmaa Koolis koolinoorte teatrifestival Teenifest ja suviti erinevad noortelaagrid.

Ka täiskasvanutele toimub meie majas mitmeid huviringe: naisrühma rahvatants, õpetajate rahvatants, rahvapilliansambel, lauluansambel, klaasiring, jooga.

Laulasmaa Kool on kaasaegne ja innovaatiline haridusasutus, pakkudes võimetekohast haridust igale õppurile. Meil töötavad väga kompetentsed õpetajad, kes panustavad igapäevaselt ja rohkemgi veel, et luua kooli, kus kõigile meeldib õppida, õpetada ja tööd teha. Meie lapsed ja õpilased on tublid ja eeskujuks teistele.