Lasteabitelefoni 116111 kampaania “Aga mina HOOLIN ja märkan”

Harjumaa venekeele päev
12. apr. 2018
Miksike kutsub osalema videoviktoriinil
24. mai 2018

Lasteabitelefoni 116111 kampaania “Aga mina HOOLIN ja märkan”

Alanud on iga-aastane Lasteabitelefoni 116111 kampaania ,,Aga mina HOOLIN ja märkan”, millega
soovitakse julgustada lapsi ja noori hoolimisest ning märkamisest rääkima ja tähele panema abi
vajavaid kaaslasi. Lasteabitelefoni igapäevatöös puutudakse aasta-aastalt üha enam kokku lastega, kes
tunnevad end üksi ning hüljatuna nii teiste laste kui ka pere poolt. Seda on kurb kuulda ning seetõttu
soovitakse sel aastal kampaania raames kaasata eelkõige lapsi ja noori kui suurt toetavat
ressurssi eakaaslaste märkamisel.
 
 
Kampaania raames kutsutakse lapsi ja noori osa võtma joonistus- ja fotokonkursist ,,Mina
hoolin” – oodatakse joonistusi ja pilte olukordadest, kus lapsed on tundnud hoolimist ja märkamist, kus
on vajalik olnud ise abi saada või kedagi teist abistada – olgu selleks siis kurva kaaslase
lohutamine, teatamine koolikiusamisest või midagi muud.
Konkursile laekunud tööd jagunevad vanuserühmade järgi (eelkooliealised lapsed, algkoolis,
põhikoolis või gümnaasiumis õppivad lapsed). lgas vanuserühmas enim lemmikhääli saanud tööde
autoritele on välja pandud auhinnad ning laste piltide põhjal valmib rändnäitus, mida erinevates Eesti
paikades aasta teises pooles esitletakse.
Konkurss kestab 25.O4. – 20.05.2018 ning tööde viimane saatmise kuupäev on 20.05.2018, hindamine
toimub 21.05. – 25.05.2018 ja võitjad kuulutatakse välja 29.05.2018. Täpsemat infot pildikonkursi
kohta leiab lasteabitelefoni kodulehelt www.lasteabi.ee ja Facebooki lehelt www.facebook.com/lasteabi .