Õppealajuhataja Erika Elissaar erika.elissaar@kloogakool.ee
telefon: 6043416; 59190749

Oravapõnnide rühm 
Õpetajad: 
Karoline Rähn karoline.rahn@kloogakool.ee
Harda Meri harda.meri@kloogakool.ee
Lasteaiaõpetaja abi: Elo Saari  
Rühma e-posti aadress: oravaponnid@gmail.com
telefon: 51989159

Mürakarude rühm 
Õpetajad: 
Helju Saamer helju.saamer@kloogakool.ee
Karin Kalev karin.kalev@kloogakool.ee
Lasteaiaõpetaja abi: Alla Prantsen alla.prantsen@kloogakool.ee
Rühma e-posti aadress: murakarud123@gmail.com
telefon: 53781828

Päikesejänkude rühm
Õpetajad: 
Liis Paalo liis.paalo@kloogakool.ee
Lasteaiaõpetaja abi: Kaja Kaarna kaja.kaarna@kloogakool.ee
Rühma e-posti aadress: p2ikesejankud@gmail.com
telefon: 53028675

Logopeed- Siiri Kliss siiri.kliss@kloogakool.ee
Logopeed- Valeria Sedler (vene keelet kõnelevatele lastele) valeria.sedler@kloogakool.ee
Muusika- ja liikumisõpetaja- 
Eripedagoog- Viire Null viire.null@kloogakool.ee
Eesti keele õpetaja- Anu Tammik anu.tammik@kloogakool.ee