7.00 – 8.30     Laste vastuvõtt, vabategevus

8.30 – 9.00    Hommikusöök

9.00 – 11.00    Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

11.00 – 12.15    Õueaeg, liikumismängud

12.30 – 13.00   Lõunasöök

13.00 – 15.00   Puhkeaeg

15.00 – 16.00   Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused, individuaalne töö lastega, vabategevus

16.00 – 16.30  Oode

16.30 – 19.00   Vaba-ja huvitegevus, individuaalne töö lastega; võimalusel õuesviibimine, kojuminek

 

Planeeritu õppe- ja kasvatustegevused

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused toimuvad kõikides rühmades. Tegevuste läbiviimiste kogused sõltuvad laste vanusest ja eripärast. Täpsem info tegevuste kohta nädalaplaanides mida võimalik vaadata e- päevikust ELIIS.

Planeeritud õppe ja kasvatustegevused on:

Mina- ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Muusika – ja liikumistegevused toimuvad teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Täiendav eesti keele õpe mitte eesti keelt kõnelevast perest lastele toimub esmaspäeviti ja neljapäeviti

Eripedagoogi tuge saavad lapsed esmaspäeviti ja teisipäeviti

Logopeedi tuge saavad lapsed kolmapäeviti ja vene kodukeelega lapsed neljapäeviti üle nädala.