Kiusamisest Vaba lasteaed ja kool

“Kiusamisest vabaks!”

• on kiusamist ennetav metoodika, kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks.

• metoodika kasutamise õigus on Eestis u 80% lasteaedadest ja u 20% koolidest.

• on välja töötatud Taanis Kroonprintsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös.

• eestvedaja Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” raames.

• sümbol Sõber Karu rõhutab programmi põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust.

• peab oluliseks heaks kaaslaseks olemist.

• on vastavuses riiklike õppekavadega, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

• suurendab ühiskonna teadlikkust ja parendab käitumiskultuuri.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks!“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastastele laste seas.

Eestis veab Taani eeskujule tuginevat programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga. Seetõttu on tähtis oluliste väärtushinnangute võimalikult varane õpetamine lastele. Praktilist igapäevast pedagoogilist protsessi on vaja analüüsida, mis eeldab uurimispõhist lähenemist ja head koostööd lasteaia ning kooli personali ja teadlastega. Igapäevases kasvatusprotsessis ilmnevate kogemused juhtumid kaardistatakse. Nende mõtestamise kaudu jõutakse kiusamise tegelike põhjusteni.