Õppekorraldus seoses COVID-19 leviku tõkestamisega

 

Laulasmaa Kooli õppetöö korraldus alates 01.09.2021

Alus: Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2021/2022. sügisel.

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_juhised_koolidele_2021.pdf

HTM-i uued juhised alates 01.11.2021. a:

https://www.laulasmaakool.ee/wp-content/uploads/2021/11/juhised_koolidele_ver2_01_11_2021_2.pdf

https://www.laulasmaakool.ee/wp-content/uploads/2021/11/viiruse-leviku-takistamine-haridusasutustes-kokkuvote.pdf

Üldised põhimõtted

Viiruse leviku tõkestamisel on oluline osa selle ennetamisel: vaktsineerida end esimesel võimalusel, kanda nakkusohtlikes olukordades maski, hoida distantsi, nakkuse tuvastamiseks testida,
kindlustada siseruumides puhas õhk, järgida hügieeninõudeid ja puhastada pindu.

1.1. Vaktsineerimine

1.2. Maskikandmine

1.3. Hajutamine, tegutsemine mullides

1.4. Töötajate ja õpilaste testimine

1.5. Ventilatsioon

1.6. Kätepesu ja desinfitseerimine

Mida teha COVID-19 haigusjuhtumi korral

COVID-19 sümptomid ei ole senini täiesti selged. Samuti ei ole veel teada, kui tõsiselt võivad sümptomid avalduda või kui paljudel on ainult väga kerged sümptomid või puuduvad need üldse. Enamik COVID-19 nakkuse juhtumid ei ole rasked. Kerge nohu või köhaga võib haridus- ja noorsootööasutuses viibida siis, kui on tegemist allergilise seisundiga.

Käitumine haigestumise korral

Kui haigustunnused ilmnevad haridus- või noorsootööasutuses viibides, tuleb sellest teavitada asutuse juhtkonda ja/või inimesi, kes edasist tegevust korraldavad. Õppijad ja töötajad peavad teadma, kuhu haigestumise korral pöörduda, näiteks asutuse tervishoiutöötaja või õpetaja/juhendaja poole. Sellekohane teave peab olema üleval ka plakatina vm infokandjal. Haigustunnustega inimesele tuleb anda mask ja ta teistest isoleerida. 

Sõltuvalt vanusest saadetakse haigestunu koju või oodatakse juhendaja/õpetaja/ kooliõe järelevalvel lapsevanema saabumiseni, kasutades selleks sobivat ruumi. Mistahes haigustunnuste korral tuleb jääda koju ja võtta edasiste suuniste saamiseks ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel SARS-CoV-2-testi tegema. Kiirete küsimustega saab pöörduda perearsti nõuandeliinile 1220.

Üldised karantiinireeglid

Lähikontaktsena peavad karantiini jääma:  COVID-19 haigega kokkupuutunud vaktsineerimata või koroonahaigust põdemata isikud; haigustunnustega inimesed; inimesed, kellel on diagnoositud
COVID-19 haigus.
Lähikontaktsena ei pea karantiini jääma haigustunnusteta: kuni sel õppeaastal 19aastaseks saavad lapsed, kelle puhul saab rakendada lihtsustatud karantiini; inimesed, kelle vaktsineerimiskuur on lõpetatud, st et neil on kehtiv COVID-tõend; inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul koroonahaiguse läbi põdenud ja kelle arst on terveks tunnistanud ning kellel on vastav tõend; inimesed, kes on haiguse läbipõdemise järel saanud ühe doosi vaktsiini ning saavutanud maksimaalse kaitse; inimesed, kes on pärast esimest vaktsiinidoosi haigestunud koroonahaigusesse ning kelle arst on terveks tunnistanud.

Õppetöö korraldamine

Kui klassis või rühmas on õppijaid, kes peavad olema karantiinis, jätkub ülejäänutel kontaktõpe. Kui osa klassist läheb lähikontaktsetena karantiini, siis soovitame tagada juhendatud õppe, eriti alla 12-aastastele lastele. Kui kogu klass on karantiinis, siis toimub distantsõpe. Kui võimalik, võiks karantiinis olevatele tervetele õpilastele pakkuda võimalust osaleda õppetöös näiteks koolis toimuva õppe ülekandmise teel või iseseisvaid õpiülesandeid andes. Kontaktõppe piiramist viiruse leviku tõkestamiseks tuleb üldjuhul vältida.

Üldhariduskoolis võib üksikute õpilaste puhul erandjuhul rakendada distantsõpet hoolikalt kaalutletult ja põhjendatud vajadusel ka lapsevanema soovil, ent selleks tuleb saavutada
kolmepoolne kokkulepe õppekorralduse osas kooli, lapsevanema ja õpilase vahel. Lapsevanema soovil võib kaaluda ka koduõppe võimalust, selgitades eelnevalt põhjalikult koduõppe põhimõtteid,
kohustusi ja vastutust.

COVID-19 tõkestamise plaan Laulasmaa Kooli koolimajades

http://www.laulasmaakool.ee/wp-content/uploads/2021/11/Laulasmaa-Kooli-COVID-19-tokestamise-plaan-1.pdf

Täiendava informatsiooni saamiseks saab pöörduda meili teel: info@laulasmaakool.ee, või helistada telefonil 60 88 900.